Regionala fäbodföreningar

Uppdaterad 2021-08-21

Dalarnas Fäbodbrukarförening, DFBF
Ordförande: Anna Hagström, Säter, 070-245 43 86
Mejl till DFBF
Läs mera här om DFBF och den regionala verksamheten

Föreningen Värmlands Säterkultur, FVS
Ordförande: Ingela Kåreskog, Stöllet, 070-570 07 58
Mejl till FVS
Läs mera här om FVS och den regionala verksamheten

Gävleborgs Fäbodförening, GFF
Ordförande: Carin Gisslén-Schönning, Holmsveden, 070-398 37 83
Mejl till GFF
Läs mera här om GFF och den regionala verksamheten

Jämtland Härjedalen Fäbodkultur och utmarksbruk, JHF
Ordförande: Jimmy Boije, 070-582 80 33
Mejl till JHF

Läs mera här om JHF och den regionala verksamheten

Värmlands Säterbrukarförening, VSBF  
Ordförande: Goth Bertil Johansson, Älvdalen, 073-588 61 74
Mejl till VSBF
Läs mera här om VSBF och den regionala verksamheten

Nätverket Fäbodkultur och utmarksbruk i Västernorrland
Kontaktperson: Margita Sjöberg, Ånge, 070-203 0694
Mejl till nätverket
Läs mera här om nätverket och om fäbodkultur och utmarksbruk