Värmlands säterbrukarförening, VSBF

VSBF – En del av Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk

Ordförande Goth Bertil Johansson 073-588 61 74
Sekreterare och kassör Kalle Jansson mobil 070-323 30 48 (sms)
VSBF stadgar

För mera information, frågor om aktiviteter och medlemskap, välkommen att ta kontakt med Värmlands säterbrukarförening per mejl.