Välkommen som medlem i
Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk.
En ideell förening öppen för alla som vill stödja och verka för föreningens ändamål…

Organisationen 
– bildades 2004 men har från 1 januari 2021 omorganiserats till ett gemensamt förbund i en mer samlad fäbodrörelse
– benämns i vardagslag Förbundet Svensk Fäbodkultur (FSF),
– har de fyra regionala fäbodföreningarna i Värmland, Dalarna, och Jämtland-Härjedalen som integrerade medlemmar i den samlade fäbodrörelsen. Gävleborgs Fäbodförening är f n föreningsmedlem i Förbundet Svensk Fäbodkultur,
– ska fungera som samlande organ för alla som har intresse av att bevara, främja och utveckla fäbodkultur och utmarksbete samt annat tillhörande utmarksbruk,
– ska verka som Fäbodrörelsens samlande röst,
– genomför vid behov medlemsmöten för information, diskussion och vägval i särskilda frågor,
– ska fungera som kontakt- och remissorgan gentemot myndigheter och andra parter såväl inom landet som internationellt,
– arbetar med intressebevakning och för fram fäbodbrukarnas synpunkter i många olika sammanhang,
– har förtroendevalda från hela det svenska fäbodområdet,
– genomför årligen ordinarie föreningsstämma på våren,
– ger ut en tidning med för närvarande 4 nummer/år Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk
– har sin huvudsakliga informationsspridning genom medlemsbrev, den egna tidningen samt via den egna hemsidan www.fabod.nu

…tillsammans blir vi starkare och kan driva Fäbodbrukarnas, Fäbodägarnas, Fäbodkulturens och Fäbodbrukets intressefrågor bättre!

För medlemskap:
300:- per person, organisation eller företag om du antingen vill ha enskilt direktmedlemskap i FSF eller också är/vill vara med i någon av de regionala föreningarna FVS (Föreningen Värmlands Säterkultur), VSBF (Värmlands Säterbrukarförening) eller JHFF (Jämtland/Härjedalens Fäbodförening). Vad gäller DFBF (Dalarnas Fäbodbrukarförening) tar de inte ut någon regional avgift så den totala medlemsavgiften blir 200:- för den som dessutom önskar vara medlem i DFBF.
500:- per familj utan begränsning av antal personer i hushållet.
Sätt in passande medlemsavgift på bankgiro 5243-8538
Eller betala med swish till Svensk Fäbodkultur med swishnummer 123 109 20 22

Glöm inte att ange namn och adress, ev val av regional fäbodförening, samt gärna eventuell mejladress för våra medlemskontakter.
Om det är trångt i meddelanderutan, eller om det gäller flera personer så meddela föreningen per mejl namn och adress, samt telefon och eventuella mejladresser för medlemskontakter.
Varje medlemskap – grundavgift eller familjeavgift  –  ger en röst vid föreningsstämman. Eftersom du vid inbetalning automatiskt blir medlem även i din regionala förening får du rösträtt i både förbund och förening. Givetvis ingår också prenumeration på vår fina tidning Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk i medlemskapet.
 
Vad gäller GFF (Gävleborgs Fäbodbrukarförening) så har man ännu inte fattat erforderliga beslut om samverkan inom den samlade fäbodrörelsen. Vi hänvisar därför till direktkontakt med GFF för er som är intresserade av medlemskap även i GFF, se kontaktuppgifter på deras regionala sida. 
 

För mer information kontakta Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk
info(a)fabod.nu
Eller ta en personlig kontakt med någon i styrelsen 

Välkomna!