Nytt nätverk: Fäbodkultur och utmarksbruk i Västernorrland

Nu startar ett nytt nätverk för alla som är intresserade av fäbodkultur och utmarksbruk i Västernorrland. Läs mera på den regionala webbsidan och kom gärna med i den nystartade facebook-gruppen. Välkomna!

(Visited 3 times, 1 visits today)

Fäbodbruk nomineras som immateriellt kulturarv

Sverige nominerar tillsammans med Norge fäbodbruk till Unescos representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Läs mera här

(Visited 2 times, 1 visits today)

Öppet brev från Fäbodbrukarna till Landsbygdsministern

Vid ordinarie årsstämma den 25 mars för Förbundet Svensk Fäbodkultur antogs ett öppet brev från den samlade fäbodrörelsen till landsbygdsminister Peter Kullgren. Skrivelsen avslutas på följande sätt och i fyra punker:

…FN:s jordbruksorgan menar att:
”vår enda möjlighet att långsiktigt få fram mat till hela jordens befolkning är att lämna den högindustriella livsmedelsproduktionen och istället utveckla ett ekologiskt, småskaligt jordbruk.”
* Låt våra myndigheter få ett ansvar för att se möjligheter istället för att skapa omöjligheter.
* Läs och lös Eldrimners krångellista!
* Genomför implementeringen av traditionell kunskap i FN:s konvention om biologisk mångfald!
* Vi vill som förbund bjuda in dig till en studieresa till Norge. Vi har mycket att lära från vårt grannland när det gäller fäbod- och småbruk. Antar du utmaningen Peter?

Ta del av hela det öppna brevet här.

(Visited 8 times, 1 visits today)

FSF ordinarie årsstämma lördag 25/3 i Malung

25 mars samlades vi för FSF ordinarie årsstämma i Jägra-Gärdås bystuga i Malung.

Här finns ytterligare information från årsstämman och samtliga stämmohandlingar: redovisningen för verksamhetsåret 2022-23, verksamhetsplan och budget, aktuella motioner och styrelsens svar samt valberedningens förslag till årsstämman 2023.

(Visited 69 times, 1 visits today)

Kom i håg medlemsavgiften!

Nytt år och dags att betala in medlemsavgiften!
Avgiften är densamma som tidigare: 300 kr för enskild medlem och 500 kr för familj.
100 kr av medlemsavgiften tillfaller din regionala förening. Så glöm inte att uppge vilken förening du vill tillhöra.
Betala enkelt genom att swisha: 123 109 20 22.
Eller betala på traditionellt vis till vårt bankgiro: 5243-8538
Tillsammans blir vi starkare och nu är vi glädjande nog drygt 450 medlemmar i Förbundet.
Låt oss spränga 500-gränsen! Kom med du också!
Mer information om medlemsavgiften och inbetalning.

(Visited 23 times, 1 visits today)

Dags att ansöka till Lars Trollås stiftelse

Nu är det dags att ansökan till Lars Trollsås stiftelse för fjällkons bevarande, ansökan stänger 28 februari.
Vi hoppas att du vill söka eller sprida informationen vidare!


Om stiftelsen:
Stiftelsens ändamål är att främja bevarandet av den svenska fjällkon. Härvid har stiftelsen att verka för ett hållbart och långsiktigt arbete för renrasig avel av både Svensk kullig boskap (SKB) som Svensk Fjällko. Avelsarbetet på kor för mjölk- såväl som köttproduktion, står i centrum. Stiftelsen förvaltas av Hushållningssällskapet i Jämtlands län. Årligen sker en utdelning av stiftelsen, med en stipendiesumma på 50 000 kr.

Mer information om ansökan hittar du här.

(Visited 31 times, 1 visits today)

Mycket fäbodliv i senaste ”Biodiverse”

Senaste numret av CBM:s (Centrum för Biologisk Mångfalds) tidning Biodiverse har traditionell kunskap som tema och det är inte mindre än tre artiklar som behandlar fäbodbruket.
Här finns hela tidningen som pdf.
Men du kan också gå till deras hemsida och hitta fler intressanta artiklar och länkar.

(Visited 32 times, 1 visits today)

Undantag för fäbodprodukter nu klubbat

Sedan tidigare har mjölk som förädlas till fäbodost lagrad längre än två månader, fäbodsmör och meseprodukter varit undantagna månatliga mjölkanalyser för totalantal bakterier och celltal efter en ansökan till Livsmedelsverket 2010. En ny ansökan lämnades in två år senare för de övriga fäbodprodukterna som ost yngre än två månader samt rörost och småost. Det är nu denna ansökan, som tio år senare, blivit beviljad men bättre sent än aldrig konstaterar en nöjd Birgitta Sundin som är branschansvarig för mejeri på Eldrimner. Ändringarna i lagstiftningen innebär att fäbodbrukarna kan sälja samtliga produkter direkt på sina fäbodar.

Ändring i nationell lagstiftning om tillverkning av mjölkprodukter på fäbodar (livsmedelsverket.se)

(Visited 31 times, 1 visits today)

Nummer 4 av årets tidning

Nu är den här! Årets sista nummer av vår tidning. Vi läser och glädjs åt vad mycket som händer i fäbodvärlden och får samtidigt ny intressant kunskap.
Vill du också få fyra nummer per år, kom med som medlem.
Betala 300 kr/500 kr för familjemedlemskap till bankgiro 5243-8538 eller swisha 123 10 92 022.

(Visited 40 times, 1 visits today)

Getostkurser via Eldrimner

Visst behövs det mer getost och fler getostmejerister? Eldrimner har skräddarsytt två kurser med erfarna getostmejerister som lärare och där de delar med sig av sina kunskaper om ost, mese och getter. Du kan välja att gå den ena eller den andra kursen eller bägge.

Kanske vill du utöka ditt ostsortiment eller är intresserad av att starta med getter och getostproduktion och vill lära dig konsten att göra både ost och mese. Oavsett är du varmt välkommen!

Läs  mer här:
Specialkurs Lagrad och färsk syrad ost på getmjölk med Boel Dahlberg (eldrimner.com)

Specialkurs Källarlagrad getost, Vit Caprin och getmesese (eldrimner.com)

(Visited 23 times, 1 visits today)

Sök stöd för Skogens miljövärden

Runt våra fäbodar finns många värdefulla natur- och kulturvärden. På fäbodriksdagen i Älvdalen fick vi lära oss om vilka det går att söka pengar för hos Skogsstyrelsen.
Nuvarande bidrag måste sökas senast 31 december. Så gå in på www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/, välj ”Hitta snabbt” och sen ”Sök stöd och bidrag” för att se om det finns något bidrag du kan söka för just din natur- och kulturmiljö.
Ett tips är att fråga efter kostnadsfri rådgivning av en skogskonsulent. Då får du ett s k rådgivningskvitto som underlättar för dej i ansökan.
Här finns även en liten lathund för hur du går till väga.

(Visited 16 times, 1 visits today)

Ökade möjligheter till slakt på gård

Nu har Livsmedelsverket (SLV) öppnat för ansökan om att få slakta hemma på gården, vilket vi tidigare skrivit om i tidningen att det var på gång.
Livsmedelsverkets hemsida finns utförlig information och regelverk.
Även på Eldrimners hemsida finns information om vad som gäller.

(Visited 20 times, 1 visits today)

Info om arbetet med traditionell kunskap och sedvanebruk (16/11)

Sametinget bjuder in dig till lanseringen av ett nytt kunskapshöjande material som ska bidra till Sveriges genomförande av artiklarna 8j och 10c i FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD). Medverkan av Miljödepartementet, Naturvårdsverket och SLU Centrum för biologisk mångfald

Lokal och traditionell kunskap om biologisk mångfald och hållbart sedvanebruk – Sveriges arbete nu och framåt

Tid: Onsdag 16 november, kl.10.00 – 11.00

Information digitalt via Zoom. Möteslänk finns i bifogad inbjudan i PDF.

Se även tidigare information om detta arbete och programrådet för traditionell kunskap (2022-04-01)

(Visited 83 times, 1 visits today)

Medlemsträff i Dalarnas Fäbodbrukarförening 22/11

2022-11-22 Dags för medlemsträff för Dalarnas fäbodbrukarförening

Visst är det dags att ”sparka” igång föreningen igen! Är du ny inom fäbodvärlden, intresserad, vill lära dig mer eller mångårig fäbodbrukare så är du välkommen! Alla medlemmar är välkomna till en träff den 22 november 2022 kl. 18-21. Vi träffas på Stiftsgården (Kyrkvägen 2) i Rättvik. Läs mera här

(Visited 42 times, 1 visits today)

Inbjudan träffar: Livsmedel och bete från fäboden (X län)

Kan mer betade marker och skogar påverka vår livsmedelsförsörjning och gynna den biologiska mångfalden? Hur ser livsmedelsproducenterna på fäbodbete?
Vi diskuterar mervärden för både kött- och mejeriprodukter från fäboden under två träffar i Gävleborgs län den 3 och 21 november. Du som har fäbod idag, funderar på ny verksamhet inom fäbodbruk eller intresserad av frågorna i allmänhet välkomnas att delta på våra träffar.
Se hela inbjudan med information om anmälan här.

Se även vidare mer information på GFF webbsida här

(Visited 32 times, 1 visits today)

Remissvar nationell plan för björn, järv, varg och lo

Förbundet har lämnat ett remissvar till regeringskansliet angående den nationella planen för björn, järv, varg och lo.
Läs det på vår sida ”Viltförvaltning”.

(Visited 18 times, 1 visits today)

Peter Helander, Mora, ny ordförande i FSF

Vid fäbodmötet i Älvdalen den 24 september behandlades ett från vårens ordinarie årsstämma delegerat ärende om val av ny ordförande för Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk. I närvaro av 35 medlemmar beslutades nu enhälligt att välja Peter Helander till ny ordförande för FSF. Peter kommer närmast från en förtroenderoll som riksdagsledamot. Från Förbundet hälsar vi Peter varmt välkommen till ett intressant och viktigt arbete för fäbodbruket och fäbodkulturen i vårt land. Se även artikel i Mora Tidning 2022-09-27

(Visited 186 times, 1 visits today)

”Kampen om utmarka” NBS konferens 23-24 nov

Norsk Bonde- och småbrukarlag (NBS) inbjuder genom sitt utmarksutvalg till en konferens på detta tema för att informera och diskutera förutsättningar, aktuella problemställningar och framtida möjligheter för den traditionella betesdriften med frigående djur, och vilken roll utmarkerna ska ha för framtidens livsmedelsförsörjning.

Regjeringsplattforma slår fast at sjølvforsyninga av mat skal aukast til femti prosent. Det er eit djervt mål som det snautt er mogleg å nå utan ein vesentleg auka bruk av beiteressursane. Men korleis er dette mogleg når så mange aktørar konkurrerer om areala? Eller er det ikkje konkurranse? Kan betre planprosessar skape rom for alle? Eller må styresmaktene prioritere arealbruken på ein langt strengare måte i framtida?

Läs mera här (2022-11-23/24)

(Visited 60 times, 1 visits today)

”Mulbete förr och nu”. Info om betesbruk och betesdrift

2022-10-07 Projektet ”Mulbete förr och nu”. Som en utveckling av engagemanget och diskussionerna bland fäbod- och betesbrukare i Jämtland kring betesrättigheter och praktiska frågor kring betesbruk och betesdrift har det tagits initiativ till ett projekt i Jämtland för att närmare belysa och informera kring dessa frågor. Länsstyrelsen i Jämtland finansierar projektarbetet och Jämtland Härjedalen Fäbodförening är delaktig som en samverkande part. Läs mera här (2022-10-07)

(Visited 67 times, 1 visits today)

Eldrimners pilotprojekt ”Obehandlad dryckesmjölk”

Eldrimner driver våren 2022 till våren 2023 ett projekt där de tillsammans med fem gårdar undersöker och testar metoder för framställning av säker obehandlad (opastöriserad) mjölk. För utbildningsinsatser, handledning och kompetens inom området svarar veterinär Anna Catharina Berge. Hon har lång erfarenhet från USA och Europa där hon arbetat med att utbilda både producenter och konsumenter. Tillsammans med forskaren Ton Baars har hon medverkat i olika studier på ”raw milk”. Birgitta Sundin, Branschansvarig mejeri på Eldrimner är projektledare.

Läs mer på Eldrimners hemsida

Här kan du även se Birgitta Sundins bildspelspresentation som hon framförde på Fäbodriksdagen i Älvdalen 23-25/9 2022.

(Visited 39 times, 1 visits today)