FSF, Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk, han f n ingen egen facebooksida, men medverkar tills vidare regelbundet och aktivt med notiser och aktuell information på facebooksidan Fäbodliv