Vem ansvarar för Fäbodriksdagen?

I enlighet med tidigare Fäbodriksdagsbeslut och i enlighet med stadgarna för FSF så har förbundet numera ett övergripande ansvar för att Fäbodriksdagarna genomförs enligt sed och inarbetad tradition. Detta innebär att FSF i första hand ska följa upp Fäbodriksdagarnas beslut om nästa års genomförande och vid behov föra uppdraget vidare till nästa års arrangörsgrupp. Det finns också enligt tradition en informell turordning där ”stafetten” vandrar runt i de olika delarna av fäbodområdet.  Genomförandet av ett års Fäbodriksdag ska som regel vara förankrad hos en regional fäbodförening eller en eller flera andra lämpliga parter som då i sin tur får det praktiska och ekonomiska ansvaret för genomförandet av det årets Fäbodriksdag. För de som kan vara intresserade av att arrangera en Fäbodriksdag ett kommande år så är det också lämpligt att lansera sin kandidatur i god tid som ett ärende att presentera och diskutera vid en Fäbodriksdag. FSF har också att följa upp sådana beslut vid Fäbodriksdagen som adresserats direkt till förbundet. Fäbodriksdagen genomförs som regel under hösten.