Årsstämma 2022

Förbundet Svensk Fäbodkultur genomförde sin ordinarie årsstämma som ett fysiskt möte lördag den 23 april på Världsarvsgården Bortom Åa i Fågelsjö, med 27 deltagande personer på plats, samt en deltagare via weblänk, varav 24 röstberättigade. Årsstämman med sedvanliga förhandlingar. Styrelsen fick ansvarsfrihet och presenterad verksamhetsplan och budget antogs. Inga motioner hade inkommit. Den särskilda skrivelsen från valberedningen beslutades hänföras till kommande stadgerevidering. Vid stämman antogs ett särskilt uttalande från styrelsen. Samtliga föreslagna till nya förtroendeposter invaldes. Samtliga aktuella förtroendevalda finns presenterade på förbundets hemsida.

Kallelse till årsstämman

Förslag till dagordning

Verksamhetsberättelse för 2021

Verksamhetsplan för 2022

Särskild förslagsskrivelse till årsstämman från valberedningen

Valberedningen lämnar nedanstående förslag till FSF ordinarie årsstämma 2022 till val av förtroendevalda.

Styrelsen

Förslag omval på 2 år

– Carin Gisslén-Schönning, Holmsveden

– Ingela Kåreskog, Stöllet

Förslag nyval på 2 år

– Perjos Lars Halvarsson, Malungsfors

– Peter Helander, Mora

Förslag fyllnadsval på 1 år

– Jan Eriksson, Kramfors (nyval)

Förslag till ordförande Olle Berglund, Edsbyn (nuvarande tf ordförande), fram till extra föreningsstämma hösten 2022.

Revisorer

Förslag nyval revisor 2 år

– Erik Sundin, Orsa

Förslag nyval revisorsersättare 1 år

– Gunilla Frelin, Fryksås