Förbundet Svensk Fäbodkultur genomför sin ordinarie årsstämma som ett fysiskt möte lördag den 23 april på Världsarvsgården Bortom Åa i Fågelsjö. Det finns också möjlighet att delta via webblänk. Kontakta sekr Carin-Gisslén Schönning för att få tillsänt länk. Inledande fika serveras från kl 10. Formell kallelse har skickats ut till medlemmarna och närmare information uppdateras löpande på denna webbsida.

Valberedningen lämnar nedanstående förslag till FSF ordinarie årsstämma 2022 till val av förtroendevalda.

Styrelsen

Förslag omval på 2 år

– Carin Gisslén-Schönning, Holmsveden

– Ingela Kåreskog, Stöllet

Förslag nyval på 2 år

– Perjos Lars Halvarsson, Malungsfors

– Peter Helander, Mora

Förslag fyllnadsval på 1 år

– Jan Eriksson, Kramfors (nyval)

Förslag till ordförande Olle Berglund, Edsbyn (nuvarande tf ordförande), fram till extra föreningsstämma hösten 2022.

Revisorer

Förslag nyval revisor 2 år

– Erik Sundin, Orsa

Förslag nyval revisorsersättare 1 år

– Gunilla Frelin, Fryksås