Gävleborgs Fäbodförening, GFF


Förtroendevalda 2023-24
Styrelsen:
Ordförande Dennis Olsson, 070-215 62 82
V ordf och sekreterare Carin Gisslén-Schönning, 070-398 37 83
Övriga ledamöter. Sofie Fredriksson, Söderhamn, Annika Rudolfsson, Norrala, Monica Svedberg, Kilafors.
Suppleanter.  Killan Norell, Järvsö, Sune Pettersson, Ockelbo och Karl-Erik Envall, Ljusdal.

Revisorer:
Annika Thornton, Trönödal, Margareta Örn-Liljedal, Marmaverken, samt som suppleant Inga Malm, Bollnäs.

Valberedning:
Olle Berglund, Edsbyn, Lena Bergils, Delsbo samt Björn Brink, Färila.

Stadgar för GFF

Exempel av vår medlemsskrift Nävertrumpeten
För mera information, frågor om aktiviteter och medlemskap, välkommen att ta kontakt med Gävleborgs Fäbodförening per mejl

GFF tidigare hemsida är f n vilande, men här finns tillgängligt en hel del tidigare information och kunskapsmaterial som kan vara av intresse. GFF har också en nyare blogghemsida och en sluten Facebook grupp: Gävleborgs Fäbodförening, där man kan söka medlemskap om man är medlem i GFF.

Löpande information om våra aktiviteter:

2022-11-03 och 2022-11-21 Träffar om ”Livsmedel och bete från fäboden”. Se mer information.

2022-10-31 Inventering slutförd av levande fäbodar i Gävleborgs län. Läs hela inventeringen här.

2022-03-26 Kallelse till GFF årsmöte i Norrala på Missionskyrkan kl 14. Mer information och anmälan: annikarudolfsson(a)yahoo.se eller per mobil 076-18 51 191

2022-03-17 Möte i Delsbo med information och diskussion om kvalitetskött från fäbodens djur. Se inbjudan här