Ordförande är f n vakant.
Vice ordförande Carin Gisslén-Schönning, 070-398 37 83
Sekreterare Sofie Fredriksson

Stadgar för GFF
För mera information, frågor om aktiviteter och medlemskap, välkommen att ta kontakt med Gävleborgs Fäbodförening per mejl

GFF hemsida är f n vilande, men här finns tillgängligt en hel del tidigare information och kunskapmaterial som kan vara av intresse. GFF har också en egen blogghemsida och en sluten Facebook grupp: Gävleborgs Fäbodförening, där man kan söka medlemskap om man är medlem i GFF.