JHFF – En del av Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk.

Ordförande Inga-Lis Bromée, 070-772 69 98

Sekreterare Elin Persson, 070-206 75 30

Kassör Christer Morlind, 070-249 66 54

JHFF stadgar

Årsmöte 210509

För mera information, frågor om aktiviteter och medlemskap, välkommen att ta kontakt med Jämtland Härjedalen Fäbodförening per mejl, eller ring någon av föreningens kontaktpersoner

Jämtland Härjedalen Fäbodförening finns också på facebook

Fäbodkultur och historia i Jämtland och Härjedalen. Här samlar vi fortlöpande information och dokumentation av intresse. Välkomna med tips och förslag på ytterligare information och dokumentation om fäbodkultur och historia i Jämtland och Härjedalen!

Aktuell aktivitet: Buhelg på Jamtli 5 september 2021.

Inbjudan till studiecirkel baserad på boken Fäboden – Naturen, kulturen och kulturlandskap.