Om oss

Alla våra kontaktuppgifter finns här

Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (FSF)

Förbundet Svensk Fäbodkultur är en öppen, partipolitiskt obunden ideell intresseorganisation för landets omkring 200 kvarvarande aktiva fäbodbrukare, samt för många fäbodägare och alla andra som är intresserade av och vill stödja det levande fäbodbruket och fäbodkulturen i Sverige. Förbundet är formellt en ideell förening, se vidare stadgarna.

Föreningen som bildades 2004, representerar den samlade fäbodrörelsen i landet och arbetar i nära samverkan med de regionala fäbodföreningarna i Dalarna, Gävleborg, Jämtland-Härjedalen och Värmland.

Basen för den levande fäbodkulturen utgörs av de aktiva fäbodbrukarna och de aktiva fäbodlagen/lokala fäbodföreningarna runt om i fäbodområdet.
De regionala fäbodföreningarna  har en viktig roll och betydelsefull verksamhet för regional samordning och intressebevakning, aktiviteter och träffar samt direkta kontakter med fäbodbrukare, fäbodägare, fäbodlag och lokala fäbodföreningar samt andra intresserade inom främst sin region. Läs mera om de regionala fäbodföreningarna.

När det gäller kontakter från de län/landskap där det tills vidare saknas regional fäbodförening får vi närmast vi hänvisa till någon person i styrelsen för FSF eller via mejl info@fabod.nu

Våra verksamhet utgår från fäbodbrukarnas näringsmässiga villkor samt att i övrigt främja svensk fäbodkultur, fäbodbruk, fäbodägarnas intressen, byggnadskultur, fäbodkultur och utmarksbruk. Förutom fäbodbrukets intressefrågor så möter vi i praktiken också det bredare perspektivet på småjordbruk, skogs- och finngårdar samt fjälljordbruk med utmarksbete – alltså verksamheter i alla delar av landet. Förbundet Svensk Fäbodkultur utgör en samlande organisation till stöd för de regionala fäbodföreningarna och fungerar även som kontakt- och remissorgan till myndigheter och andra parter såväl nationellt som i viss mån internationellt. Läs mera om styrelsen, och kontaktuppgifter här

Tidigare ordföranden i FSF