Årsstämma 2021

Lördag 24 april kl 13 -15.30 genomfördes FSF:s årsstämma, även i år digital på grund av coronapandemin. .

– Kallelse till årsstämman
Förslag till dagordning
– Information om deltagande i årsstämman
Verksamhetsberättelse för 2020
Verksamhetsplan för 2021
– Referat/pressmeddelande från årsstämman