Vad är Fäbodriksdagsförhandlingar?

Vid varje fäbodriksdag ska enligt vedertagen tradition genomföras Fäbodriksdagsförhanlingar som ska ha en öppen agenda för aktuella frågor som deltagarna anser viktiga att belysa och diskutera och som det aktuella mötet beslutar ta upp. Om det är större frågor som man vill försäkra sig om ska tas upp under Fäbodriksdagens förhandlingar så är det lämpligt att föranmäla dessa. Det sker enklast genom att skicka in detta förslag till FSF via mejladresserna info(a)fabod.nu samt webmaster(a)fabod.nu Förslaget kan då också läggas ut som förhandsinformation på FSF hemsida i samband med inbjudan till FR.

Dessutom ska vid Fäbodriksdagen tas beslut om förläggning av eller förberedelser inför nästa års fäbodriksdag och kontakt med nästa års arrangörsgrupp.