Vad är Fäbodriksdagsförhandlingar?

Vid varje fäbodriksdag ska enligt sed och inarbetad tradition genomföras så kallade Fäbodriksdagsförhandlingar. Dessa förhandlingar ska ha en öppen agenda för aktuella frågor som fäbodbrukarna/deltagarna anser viktiga att belysa och diskutera och som det aktuella mötet beslutar ta upp. Om det är en större frågeställning som man vill försäkra sig om ska tas upp under Fäbodriksdagens (FR) förhandlingar så kan det vara lämpligt med en föranmälan av sådana aktuella frågor eller förslag till Fäbodriksdagen. Det gäller i synnerhet sådana frågor och förslag som kan behöva särskild beredning eller särskilda förberedelser, exempelvis genom ett förberett inslag på Fäbodriksdagen. Det är därför önskvärt att en sådana frågor och förslag inkommer i god tid före genomförandet av FR. Det sker numera enklast genom att skicka in detta till arrangörerna av FR (se aktuell inbjudan). Frågan eller förslaget kan då också läggas ut som förhandsinformation inför FR på FSF hemsida i samband med inbjudan och aktuell information, som därmed också övriga intresserade kan ta del av.

Dessutom ska vid FR även tas beslut om förläggning av eller förberedelser inför nästa års fäbodriksdag och kontakt med nästa års arrangörsgrupp.