FSF årsstämmor

Organisationen bildades i Orsa 2004, vilket hade föregåtts av en ganska omfattande diskussion, utredning och bred förberedelseprocess inom fäbodrörelsen.

Det har sedan genomförts årsstämmor varje år. Med fäbodområdets stora geografiska utbredning blir det alltid längre att åka för några, men det finns en ambition att sprida stämmorna runtom i fäbodområdet, vilket hittills har genomförts enligt nedanstående kronologiska förteckning. Allteftersom lägger vi också in dokumentation från de enskilda stämmorna – se vidare i underlänkarna till denna sida.

2022 Färila

2021 Digitalt möte (p g a Corona) + höstens extrastämma i Värmland
2020 Telefonmöte (p g a Corona) + höstens extrastämma i Klövsjö
2019 Rättvik
2018 Klövsjö
2017 Edsbyn + Två extrastämmor under hösten i Våsbo respektive Hansjö (Ang stadgeändring)
2016 Stöllet
2015 Skattungbyn
2014 Loos
2013 Sveg
2012 Älvdalen
2011 Stöllet
2010 Bollnäs
2009 Sveg + Extrastämma i Lillhärdal (Ang stadgeändring)
2008 Evertsberg
2007 Ransby
2006 Wången
2005 Delsbo
2004 Orsa konstituerande stämma