Årsstämma 2014

Fäbodbrukarna i Loos

Föreningen Sveriges Fäbodbrukare genomförde den 27 april 2014 sin årsstämma i Loos.

140427 Fäbodstämma i Los

Gunnar Högberg, Loos Idrottsförening och dagens värd, stämmoordföranden Björn Mårtensson, Edsbyn samt Pauline Palmcrantz, Siljansnäs, ordförande för Föreningen Sveriges Fäbodbrukare. Foto:FSF

Ett tiotal medlemmar och representanter för de regionala fäbodföreningarna mötte upp på Nickelvallen i Loos. Idrottsföreningen i Loos firar för övrigt sitt hundraårsjubileum i år. Värdarna Gunnar Högberg och Barbro Westling svarade för god förplägnad och under trevliga former berättades om det tidigare fäbodbruket i bygden som bedrevs på bland annat Loosvallen, Hästskovallen och Norrbyvallen, samt längre västerut Svartåvallen och Acksjöbergsvallen. Så omnämndes bland annat också skogsjordbruken Fetingsberg och Romberg samt längre västerut Gammaltorp, Brännmyra, Johannesberg och Storsjö. Från dessa utgick då betesdjuren direkt från hemgården.
Även dessa bygder präglas alltså av en kulturhistoria med betesdrift och tamboskap. Enligt Hushållningssällskapets statistik för 1870 fanns detta år 130 vuxna hästar och 775 kor inom dåvarande gränserna för Los socken. Motsvarande statistik för år 1910 räknade för Los socken och Hamra kapellag tillsammans 219 vuxna hästar och 877 kor. Till detta ska också fogas ett antal mindre djur som unghästar, ungnöt, får och getter.
Av detta förstår man att boskapsskötsel var en viktig del i försörjningen i äldre tider. Skogsbetet var en betydande resurs även för dessa bygder, och skogen var ett kulturlandskap och hemvist för många växter och djur som på olika sätt var beroende av de stora gräsätarna.
Det kan finnas anledning att slå vakt om denna resurs för bygden, och det finns naturligtvis också goda skäl för att bevara de kulturvärden och den biologiska mångfald som är beroende av boskapsskötsel och extensiv betesdrift också i denna del av Sverige.

Stämmodeltagare

Stämmodeltagare

I denna miljö genomfördes nu årsstämman för Sveriges Fäbodbrukare under fast ledning av ordföranden Björn Mårtensson, Edsbyn, med sekreteraren Elisabeth Eriksson, tillika ordförande i Hembygdsföreningen i Ovanåker.

Under stämman avhandlades sedvanliga angelägenheter, och det diskuterades både näringspolitik och rovdjursproblematik. Det svenska fäbodbruket befinner sig i en utsatt situation och det finns numera endast ett par hundra fäbodbrukare kvar i landet som förvaltar det levande kulturarvet och det extensiva kulturlandskapet i Sveriges utmarker i skog och fjäll.

Vid årsstämman omvaldes Pauline Palmcrantz, Siljansnäs, som ordförande och Kristian Olofsson, Dala-Järna, som vice ordförande.
Nya i styrelsen blev Hans Johnsson, Torsby och Hans Samuelsson, Åsarna. Övriga i styrelsen är  Stefan Olander, Viksjöfors, Anna-Lena Erstadius, Västerfärnebo, samt representanter för de lokala föreningarna: Gävleborgs Fäbodförening – Dennis Olsson, Gävle, Dalarnas Fäbodbrukarförening – Tin Gumuns, Vikarbyn och Värmlands Säterbrukarförening – Goth Bertil Johansson, Älvdalen.
Vid stämman avtackades Stig Spånberg, Särna, Solveig Hedén, Höje och Karin Lundgren, Bergvik, samt Birgitta Höglund, Trönödal, som under flera år även varit ansvarig för rovdjursfrågorna i styrelsen.

Ordförande Pauline Palmcrantz avtackar Birgitta Höglund.

Ordförande Pauline Palmcrantz avtackar Birgitta Höglund.