Andra föreningar

Uppdaterad 2017-10-18

… med liknande intressen som Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk Norsk seterkulturAlternativ.nu
är en hemsida för praktisk kunskap om självförsörjning. Här kan vi som är intresserade av småskalig odling och djurhållning, ekologiskt byggande och hantverk träffas och utbyta kunskaper med varandra.Förbundet Sveriges Småbrukare
Idé och målsättning: Jordbruk utan gifter, Bevara alla småbruk, Bevara gamla värdeväxter och raser, Konsumentkontakt, Utträde ur EU, Utbildning.

Skärgårdarnas Riksförbund  SRF representerar den bofasta befolkningen och består av kust- och ö-föreningar från Koster i väster till Luleå i norr samt i de stora insjöarna. SRF arbetar för en levande skärgård – året om!

Svenska Fåravelsförbundet

Svenska Getavelsförbundet


Sveriges Rödkulleförening
Föreningens ändamål är att verka för bevarande och naturlig utveckling av nötkreatur av svensk rödkullig ras.Svensk FjällrasavelFöreningen för äldre svensk boskap
Fjällnära boskapGrodden
– föreningen för främjande av småfä och småbrukFöreningen Kulturlandskaparna
i Stockholms län.

Fler lantrasföreningar hittar du på

LantrasforumJordens Vänner Sverige


MUDI MUMS
– Mat utan djurindustri, mat utan multinationella storföretag. ”Återta makten över maten och naturbruket!”