Fäbodriksdagen som begrepp utgör en regelbundet och mest varje år återkommande öppen nationell sammankomst, ”Fäbodriksdag”,  för alla som är intresserade och berörda av fäbodkultur, utmarksbete och levande fäbodbruk samt tillhörande traditioner och sedvänjor. Syftet med denna sammankomst är information, diskussion och öppen dialog kring aktuella och angelägna frågor för fäbodbruket, fäbodbrukarna och fäbodkulturen samt för att träffas under trevliga former. Fäbodriksdagarna har alltså inget formellt beslutsmandat för någon fäbodförening, utan är ett fristående forum för tankar och ideér, diskussion, förankring och nätverkande i en bredare krets av fäbodbrukare, aktiva i fäbodrörelsen och tillsammans med andra parter och personer som är intresserade av fäbodbruk och fäbodkulturen med alla dess yttringar, värden och möjligheter. Fäbodriksdagarna hålls varje år på olika platser i landet. Vid varje Fäbodriksdag genomförs också s k ”Fäbodriksdagsförhandlingar”.