Vad menas med Fäbodriksdag?

Fäbodriksdagen som begrepp utgör en regelbundet och mest varje år återkommande öppen nationell sammankomst, ”Fäbodriksdag”,  för alla som är intresserade och berörda av fäbodkultur, utmarksbete och levande fäbodbruk samt tillhörande traditioner och sedvänjor. Syftet med denna sammankomst är information, diskussion och öppen dialog kring aktuella och angelägna frågor för fäbodbruket, fäbodbrukarna och fäbodkulturen samt för att träffas under trevliga former. Fäbodriksdagarna har alltså inget formellt beslutsmandat för någon fäbodförening, utan är ett fristående forum för tankar och ideér, diskussion, förankring och nätverkande i en bredare krets av fäbodbrukare, aktiva i fäbodrörelsen och tillsammans med andra parter och personer som är intresserade av fäbodbruk och fäbodkulturen med alla dess yttringar, värden och möjligheter. Det måste erinras om att Fäbodriksdagarna som företeelse har sitt ursprung i den tid när det inte fanns någon gemensam organisatorisk plattform som förenade de regionala och lokala fäbodföreningarna, den funktion som nu FSF växer in i. Fäbodriksdagen utgjorde därmed tidigare det årliga forum när fäbodbrukarna kunde mötas och diskutera övergripande och aktuella frågor och angelägenheter samt ta beslut om ev agerande. Fäbodriksdagarna som forum lever fortfarande kvar och det genomförs varje år en fäbodriksdag på olika platser i landet. Vid varje Fäbodriksdag genomförs också s k ”Fäbodriksdagsförhandlingar”.