Extra stämma 2021

Extra stämma 2021 sker i samband med Fäbodriksdagen 2021 i Edebäck, Värmland. Den extra stämman genomförs under söndag förmiddag den 26/9.

Den extra stämman ska bland annat slutföra motionsbehandlingen från föregående års extra årsstämma i Klövsjö, där ett antal motioner inte hann behandlas färdigt. Läs mera om detta här.

Den extra stämman ska också omfatta årets motionsbehandling som sköts upp även från vårens ordinarie stämma 2021 eftersom denna åter genomfördes digitalt. Det innebär nu att motioner 2021 ska skickas in till styrelsen senast den 12 september, styrelsen har alltså förlängt tiden för inlämning av motioner.

Kallelse till extra stämman 2021 med förslag till dagordning

Samlingsdokument med många av motionerna till den extra stämman

Samlingsdokument med styrelsens förslag till svar på ovanstående motioner

Kompletterande motion ang Sekundära skador på tamdjur