Jämtland Härjedalen Fäbodkultur och utmarksbruk, JHF

Kontakta föreningen per mejl
Förtroendevalda i JHF  2024-25
Styrelsen:
Jimmy Boije, Skålan, ordförande, 070-582 80 33
Kristina Nischgård, Storhallen, vice ordförande och kassör, 073-821 35 20
Elin Persson, Bjärme, sekreterare, 070-206 75 30
Övriga ledamöter:
Ann Eriksson, Galhammar och Johannes Sivertsson, Skålan.
Suppleanter i styrelsen:
Magnus Olsson, Jormvattnet
Stefan Dalsten, Ljusnedal
Kontakta hela styrelsen per mejl

Revisorer:
John Arne Thyselius och Olle Larsson.
Revisorsuppleanter:
Sven-Erik Johansson och Karin Melinder
Kontakta revisorerna per mejl

Valberedning:
Kristian Olofsson, Emma Tyrebo samt Peter Wagenius
Kontakta valberedningen per mejl

* Stadgar för föreningen Jämtland Härjedalen Fäbodkultur och utmarksbruk (JHF), gällande från 240407.
* Facebook-sida för JHF, Jämtland Härjedalen Fäbodkultur (f n vilande)
* Aktuellt i föreningen Jämtland Härjedalen Fäbodkultur och utmarksbruk
* Fäbodkultur och historia i Jämtland Härjedalen
* Välkommen som medlem