Jämtland Härjedalen Fäbodförening, JHF

Kontakta oss per mejl

Förtroendevalda i Jämtland Härjedalen Fäbodförening
Styrelsen:
Jimmy Boije, Skålan, ordförande, 070-582 80 33
Ole Nordin, Åsarna, sekreterare, 070-748 91 77
Christer Morlind, Klövsjö, kassör, 070-249 66 54
Övriga ledamöter:
Ann Eriksson, Galhammar och Thomas Esbjörnsson, Hoverberg.
Suppleanter i styrelsen:
Birgitta Lindh Andersson, Långå, samt Johannes Sivertsson, Skålan
Revisorer:
Kristina Nischgård samt John Arne Thyselius.
Valberedning:
Elske van Haut, Kristian Olofsson samt Erik Olsson.

* Stadgar för Jämtland Härjedalen Fäbodförening
* Facebook-sida för JHF, Jämtland Härjedalen Fäbodförening
* Aktuellt i Jämtland Härjedalens Fäbodförening
* Fördjupande information: Fäbodkultur och historia i Jämtland Härjedalen