Öppet brev från Fäbodbrukarna till Landsbygdsministern

Vid ordinarie årsstämma den 25 mars för Förbundet Svensk Fäbodkultur antogs ett öppet brev från den samlade fäbodrörelsen till landsbygdsminister Peter Kullgren. Skrivelsen avslutas på följande sätt och i fyra punker:

…FN:s jordbruksorgan menar att:
”vår enda möjlighet att långsiktigt få fram mat till hela jordens befolkning är att lämna den högindustriella livsmedelsproduktionen och istället utveckla ett ekologiskt, småskaligt jordbruk.”
* Låt våra myndigheter få ett ansvar för att se möjligheter istället för att skapa omöjligheter.
* Läs och lös Eldrimners krångellista!
* Genomför implementeringen av traditionell kunskap i FN:s konvention om biologisk mångfald!
* Vi vill som förbund bjuda in dig till en studieresa till Norge. Vi har mycket att lära från vårt grannland när det gäller fäbod- och småbruk. Antar du utmaningen Peter?

Ta del av hela det öppna brevet här.

Comments are closed.