Förbundet Svensk Fäbodkultur

Varmt välkommen till Fäbodrörelsens samlade portal.

Alla kontaktuppgifter till Förbundet Svensk Fäbodkultur finns här

Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk samlar den svenska fäbodrörelsen och ska verka för att bevara, främja och utveckla fäbodarna, fäbodkulturen, fäbodbruket och övrigt utmarksbruk. De regionala fäbodföreningarna har en viktig roll för att nå ut och engagera fäbodägare, lokala fäbodlag samt aktiva och potentiella fäbodbrukare runt om i landet.

Viktig delar i vårt arbete är att främja och utveckla byggnadskultur, immateriellt kulturarv och traditionell kunskap samt möjligheterna för brukande. I detta ingår förutom det näringspolitiska ansvaret för betesbrukarnas villkor, även att bibehålla betesrättigheterna som resurs för framtiden för fäbodbrukarna och för ägarna av de jord- och skogsbruksfastigheter som ju innehar betesrätten enligt tradition, sedvana, servitut eller annat avtal, skiftes- och/eller avvittringshandlingar, och därmed det som i dagligt tal benämns mulbetesrätten. Fäbodrörelsen hävdar också fäbodkulturens roll och möjligheter inom ramen för konventionen om biologisk mångfald (CBD), särskilt artiklarna 8j och 10c. Se även vidare stadgarna

Läs mera här om Fäbodbruket och fäbodkulturen genom tiderna.

Finner Du intresse för vår verksamhet så är Du välkommen att kontakta oss i styrelsen eller valberedningen.

Stöd gärna vårt arbete genom ett medlemskap.