Uppdaterad 2021-08-02

Kontakt och förtroendevalda 2021-2022 FÖRBUNDET SVENSK FÄBODKULTUR OCH UTMARKSBRUK

Fakturor och ekonomiärenden
Förbundet Svensk Fäbodkultur (FSF)
c/o Lena Åkerlind, Stärte 767
826 95 Trönödal
ekonomi(a)fabod.nu

Övriga ärenden – remisser, skrivelser, förfrågningar, information m m: 
Vår ordförande Kenneth Johansson gick bort den 31 juli efter en tids sjukdom. 

Vid behov av officiell kontakt med FSF får vi hänvisa till tillförordnad ordförande Olle Berglund:
Förbundet Svensk Fäbodkultur (FSF) 
c/o Olle Berglund
Västra Hian 5, 828 91 Edsbyn
070-208 98 17
Mail till FSF ledningsgrupp  info(a)fabod.nu

Styrelsen

Vice ordförande Olle Berglund, Edsbyn, 070-208 98 17
olle.berglund(a)fabod.nu

Sekreterare Carin Gisslén-Schönning, Holmsveden, 070-398 37 83
carin.gisslen-schonning(a)fabod.nu

Svante Johansson, Ytterhogdal, 070-190 00 45
svante.johansson(a)fabod.nu

Ingela Kåreskog, Stöllet, 070-570 07 58
ingela.kareskog(a)fabod.nu

Dennis Olsson, Gävle, 070-215 62 82
dennis.olsson(a)fabod.nu

Jennie Tiderman Österberg, Borlänge, 073-673 42 20
jennie.tiderman-osterberg(a)fabod.nu

John Arne Thyselius, Åsarna, 073-091 32 95
john.arne.thyselius(a)fabod.nu

 

Valberedning 

valberedning(a)fabod.nu
Karl-Olof Sundeberg, Hede, 070-368 37 71 (sammankallande)
Nils Gustaf Bergqvist, Fåker, 070-247 12 71
Karl-Erik Envall, Tallåsen, 070-347 59 21
Kristian Olofsson, Sälen, 070-69 62 924
Inga-Lis Bromée, Klövsjö, 070-772 69 98
Suppleant i valberedningen
Mats Kåreskog, Stöllet, 072-577 07 14

Revisorer

revisorer(a)fabod.nu
Inge Wikström, Yttermalung
Lotta Wiringe, Väse
Revisorsuppleant
Sven-Erik Johansson, Sälen