Kontakt och Förtroendevalda

Uppdaterad 2022-09-30

Kontakt och förtroendevalda 2022-2023 FÖRBUNDET SVENSK FÄBODKULTUR OCH UTMARKSBRUK

Fakturor och ekonomiärenden
Förbundet Svensk Fäbodkultur (FSF)
c/o Lena Åkerlind
Stärte 767
826 95 Trönödal
ekonomi(a)fabod.nu

Övriga ärenden – förtroendefrågor, remisser, skrivelser, förfrågningar, information m m: 
Förbundet Svensk Fäbodkultur (FSF) 
c/o Mora Gård
Vasagatan 40
792 32 Mora
Mail till ordförande Peter Helander

Styrelsen

Mailkontakt med FSF ledningsgrupp info(a)fabod.nu

Mailkontakt med hela FSF styrelse styrelsen(a)fabod.nu

Ordförande Peter Helander, Mora, 073-072 86 27
peter.helander(a)fabod.nu

Sekreterare Carin Gisslén-Schönning, Holmsveden, 070-398 37 83
carin.gisslen-schonning(a)fabod.nu

Olle Berglund, Edsbyn, 070-208 98 17
olle.berglund(a)fabod.nu

Jan Eriksson, Umeå, 070-46 00 200
jan.eriksson(a)fabod.nu

Lars Halvarsson, Malungsfors, 073-028 00 01
lars.halvarsson(a)fabod.nu

Ingela Kåreskog, Stöllet, 070-570 07 58
ingela.kareskog(a)fabod.nu

Dennis Olsson, Gävle, 070-215 62 82
dennis.olsson(a)fabod.nu

John Arne Thyselius, Åsarna, 073-091 32 95
john.arne.thyselius(a)fabod.nu

 

Valberedning 

valberedning(a)fabod.nu
Karl-Erik Envall, Tallåsen, 076-785 16 95
Kristian Olofsson, Sälen, 070-69 62 924
Inga-Lis Bromée, Klövsjö, 070-772 69 98
Mats Kåreskog, Stöllet, 072-577 07 14 (sammankallande)
Kjell Halvarsson, Älvdalen, 070-54 70 214
Suppleant:
Margita Sjöberg, Ånge, 070-203 0694

 

Revisorer

revisorer(a)fabod.nu
Inge Wikström, Yttermalung
Erik Sundin, Orsa
Revisorsuppleant
Gunilla Frelin, Orsa