Förstudien ”Centrum för utmarksbruk”

Uppdaterad 2012-12-27

Här kan du hämta Roland Hamlins slutrapport från ”Förstudie om centrum för utmarksbruk”, på uppdrag av Ljusdalsbygdens museum i samarbete med Centrum för Biologisk Mångfald, Gävleborgs Fäbodförening och Högskolan i Gävle.
Rapporten i PDF

Bilagor till ovanstående rapport.
Bilaga 1. Fäbodland idéskiss PDF
Bilaga 2. Utredning Naptek PDF
Bilaga 3. Källor till fäbodkunskap PDF

Sammanställning av remissvaren Förslag om ett ”Centrum för utmarksbruk”.