Projektet ”Från förr till nu”

Ett kontakt- och stimulansprojekt för att få möjlighet att söka och stödja fler personer som är intresserade av fäbodbruk att lära mer, känna sig för och ”prova på”. Projektet löpte med begränsat deltagarantal med ett antal aktiviteter på fyra olika platser i fäbodområdet under 2020 och 2021. Aktiviteterna var uppskattade och alla kurser blev övertecknade. Projektet är nu avslutat och slutrapporten finns att ta del av här.