Föreningen Sveriges Fäbodbrukare (FSF)
c/o Palmcrantz,
Overgattu 2,
793 60 Siljansnäs

Föreningen Sveriges Fäbodbrukare

Föreningen Sveriges Fäbodbrukare är en öppen, partipolitiskt obunden ideell intresseorganisation för landets omkring 200 kvarvarande aktiva fäbodbrukare samt alla som är intresserade av och vill stödja fäbodbruket och fäbodkulturen i Sverige.

Föreningen, som bildades 2004, representerar den samlade fäbodrörelsen i landet och organiserar även de lokala fäbodföreningarna i Dalarna, Gävleborg och Värmland. Föreningen arbetar med fäbodbrukarnas näringsmässiga villkor samt att på övriga sätt främja det svenska fäbodbruket och fäbodkulturen. Förutom fäbodbrukets intressefrågor arbetar föreningen i praktiken även med ett bredare perspektiv på småjordbruk och utmarksbete i skog och fjäll. Föreningen fungerar också som kontakt- och remissorgan till myndigheter och andra parter.

En närmare presentation och beskrivning av föreningens arbete och verksamhet finns på hemsidan http://www.fabod.nu