Förbundet Svensk Fäbodkultur (FSF)
c/o Palmcrantz,
Overgattu 2,
793 60 Siljansnäs

Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (FSF)

Förbundet Svensk Fäbodkultur samlar den svenska fäbodrörelsen och är en öppen, partipolitiskt obunden ideell intresseorganisation för landets omkring 200 kvarvarande aktiva fäbodbrukare, många fäbodägare och alla andra som är intresserade av och vill stödja fäbodbruket och fäbodkulturen i Sverige. Förbundet är formellt en idell förening, se vidare stadgarna.

Föreningen bildades 2004, representerar den samlade fäbodrörelsen i landet och samverkar nära med de regionala fäbodföreningarna i Dalarna, Gävleborg och Värmland. Verksamheten utgår från fäbodbrukarnas näringsmässiga villkor samt att i övrigt främja svenskt fäbodbruk, fäbodägande, byggnadskultur, fäbodkultur och utmarksbruk. Förutom fäbodbrukets intressefrågor så kommer föreningen i praktiken också i kontakt med det bredare perspektivet på småjordbruk, skogs- och finngårdar samt fjälljordbruk med utmarksbete i alla delar av landet. Föreningen fungerar också som kontakt- och remissorgan till myndigheter och andra parter.