Svensk fäbodkultur och utmarksbruk.

Vi startade tidningen 2018 som en medlemsskrift. Vid introduktionen spred vi tidningen i en ganska stor upplaga för att informera såväl fäbodbrukare som andra intresserade och berörda om tidningen som ett nytt forum för allt väsentligt och intressant som rör fäbodkultur, aktivt fäbodbruk och verksamhetsutveckling samt traditionsenligt nyttjande av utmarkerna i skog och fjäll för betesdrift och andra nyttigheter enligt rätt, hävd eller sedvana. Tidningen ges ut med viss oregelbundet, med 4 nummer planerade för 2020. Produktionen är under kontinuerlig utveckling. Om Ni är intresserade av att stödja vårt arbete och vill följa tidningens utgivning så kan vi närmast erbjuda alternativet att lösa medlemskap. Se övriga möjligheter nedan.

Vi vill uppmärksamma att om du är medlem i en regional l fäbodförening eller annan organisation som är medlem i FSF så kan du prenumerera på tidningen för 150 kr/år.

Det går också att efterbeställa enstaka nummer av tidningen genom att betala in 100:- per styck till FSF bankgiro 5243-8538. Ange då Ert namn och adress och sökt nummer av tidningen.

Har ni andra frågor eller intresse för att medverka eller bidra med redaktionellt material eller specifik artikel i tidningen så välkomnar vi en kontakt med redaktionen på mejladress redaktion(a)fabod.nu

2020-08-24 Nummer 3 år 2020 finns nu utgiven. Ett nummer med fokus på kommande fäbodriksdag i Klövsjö i september och som därför tar avstamp i sådant som kommer att beröras på fäbodriksdagen, så som livsmedelshantering. Men det finns också reportage från Jämtland, information om biologisk mångfald, en artikel om fäbodkullornas trädristningar och en hel del annat.

2020-06-03 Andra numret för 2020 har nu getts ut. Ett nummer som har Värmlandstema och bl a har en artikel om skogsfinnarna, om ett getostmejeri och en fäbodinventering i Värmland. Men du kan även läsa om Doris på Fenningsbergets fäbod utanför Lima, om kulningens sköna konst och bli inspirerad att gå olika kurser med fäbodanknytning i sommar.

2020-04-03 Första numret för 2020 har nu gått ut till våra medlemmar. Ett fullspäckat nummer med redogörelse från Fäbodriksdagen 2019, en glimt från Krype fäbod i Söderhamn, information om regelverk, inventering av biologisk mångfald, en berättelse om landets troligen yngsta fäbodbrukare m m.

2019-06-15 Det tredje numret av tidningen går nu ut till medlemmar och ett antal av våra frågor berörda parter. Det är nu en bråd tid med flytt till fäbodarna, mycket arbete med djuren och mycket positivt som sker ute i landet för det levande kulturarvet och för den biologiska mångfalden i skog och fjäll. Innehållet i tidningen nr 2-2019 handlar bland annat om immateriellt kulturarv, en intervju med FSF nye ordförande Kenneth Johansson, samt ett nytt tema med aktuell förteckning av öppna besöksfäbodar runt om i det nordsvenska kulturlandskapet. Nytt nu är också att det även går att efterställa detta nummer i parti om 30 stycken för 500:- Detta som en service främst för besöksaktiva fäbodar men även för andra aktörer som kan vilja lyfta fram fäbodbruket som levande kulturarv i sommarsverige. Är Ni intresserade av detta erbjudande så kontakta redaktionen på mejladress redaktion(a)fabod.nu

2019-01-31 Det andra numret av tidningen börjar idag nå ut till medlemmarna. Även i midvintertid lever engagemanget för fäbodarna, det är mest daglig skötsel av djuren och planering inför sommaren. Men ibland nyttjas fäbodarna också av vinterns skogsarbetare och forkörare. Innehållet i tidningen nr 1-2019 handlar till stor del om Fäbodriksdagen 2018 på Kättboåsens fäbodar samt tema livsmedelsförädling.

2018-09-14  Ny tidning ser dagens ljus – Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk.
Idag når det första numret av vår nya tidning ut till medlemmarna. Som ett led i vår verksamhet så prövar vi nu formerna för en medlemstidning med inriktning mot vårt intresseområde – Svensk fäbodkultur och utmarksbruk. Syftet är att utveckla samverkan och att förmedla information, kunskap och kontakter. Innehållet i tidningen nr 1-2018 handlar främst om Fäbodriksdagen på Våsbo 2017, samt tema Biosfärskandidat Voxnadalen. Tidningen distribueras nu brett ut mot fäbodbrukare och övriga intresserade samt ett antal berörda parter i samhället. Våra fyra regionala fäbodföreningar har nu också som medlemmar i FSF fått tillgång till tidningen för vidare spridning till samtliga deras regionala medlemmar i Värmland, Dalarna och Gävleborg.