Uppdaterad 2018-07-01

Produkterna från djur på naturbete och fäbodbete blir både godare och nyttigare. Naturligtvis sätter betessäsongen sin prägel och det medför att effekterna av betet är som störst på hösten. Fäbodbrukarna har i övrigt ofta en helt gräsdominerad foderstat för sina djur vilket också är en grundläggande positiv faktor för vissa aspekter av kvalitetsproduktion. Det blir därmed en lägre intensitet vilket i praktiken innebär att primärproduktionen präglas av ett ”slow-food”-tänkande.

Läs mera på SLU: Nyttigt fett från betande djur.
Jana Pickovas rapporter kan du ladda ner som .pdf:
Du blir vad du äter – fettsyror i foder, kött och människa.
Bete och vallfoder ger nyttigare kött.

I den norska tidningen Nationen kan du läsa att Fjellbeite gir sunnare mjølk.

Bland medlemmarna finns de som säljer produkter från sin gård och/eller fäbod.
Här förmedlar vi kontakten till fäbodbrukare och producenter. Föreningen tar inget ansvar i övrigt, utan kontakta säljaren direkt! Som kund kan du gärna fråga vidare om råvarornas ursprung och hantering, eventuell certifiering eller annan märkning samt miljöhänsyn.

———————————————————————————————————————————–

2018-07-01

Per-Hans Lantbruk
i Hede, Härjedalen.
Naturligt och Exklusivt: KRAV-nötkött, djurhållning och upplevelser.
Erik Daabachs djur på Per-Hans Lantbruk är inte bara KRAV-uppfödda, de är uppfödda på fritt skogsbete halva året, där korna även kalvar. Här på Per-Hans Lantbruk får korna leva som det är meningen att kor ska leva. Det är därför vi har de gladaste kossorna och det överlägset godaste köttet.
Välkomna att hälsa på oss under sommaren för att följa med ut i skogarna och klappa de tama vilda korna från Härjedalen.
Vill Ni även köpa det saftiga köttet så är Ni välkomna att kontakta oss. Vill ni veta mer besök hemsidan www.per-hans.se.
Per-Hans Lantbruk
Erik Daabach
Per-Hans vägen 14
840 93 Hede
Telefon: 0684-106 32  Mobiltelefon: 073-097 90 67 Mejladress info@per-hans.se

2018-07-01
Lokalproducerat naturbeteskött från Sälenfjällen
Välkommen med förfrågan eller beställning av kvalitetskött av Svensk Fjällras från naturbete i Sälenfjällen. http://fjallko.se/fjallrasen/fjallrasen
Uppfödning på traditionellt sätt med naturligt foder, enbart gräs och naturbete med gräs, örter, ris och löv. Under sommaren går djuren på naturbete kring fäbodar och i naturreservat. Äldre och yngre djur. Kan levereras på olika sätt efter överenskommelse; Styckat med ben eller benfritt; Eller ostyckat delat i halvor eller kvartar. Kontrollslakt och vakuumförpackning.

Planera för leverans under hösten. Kontakta brukaren direkt för information och beställning:
Kristian Olofsson
070-69 62 924