Uppdaterad 2017-10-18

… med liknande intressen som Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk 



Norsk seterkultur



Alternativ.nu
är en hemsida för praktisk kunskap om självförsörjning. Här kan vi som är intresserade av småskalig odling och djurhållning, ekologiskt byggande och hantverk träffas och utbyta kunskaper med varandra.



Förbundet Sveriges Småbrukare
Idé och målsättning: Jordbruk utan gifter, Bevara alla småbruk, Bevara gamla värdeväxter och raser, Konsumentkontakt, Utträde ur EU, Utbildning.

Skärgårdarnas Riksförbund  SRF representerar den bofasta befolkningen och består av kust- och ö-föreningar från Koster i väster till Luleå i norr samt i de stora insjöarna. SRF arbetar för en levande skärgård – året om!

Svenska Fåravelsförbundet

Svenska Getavelsförbundet


Sveriges Rödkulleförening
Föreningens ändamål är att verka för bevarande och naturlig utveckling av nötkreatur av svensk rödkullig ras.



Svensk Fjällrasavel



Föreningen för äldre svensk boskap
Fjällnära boskap



Grodden
– föreningen för främjande av småfä och småbruk



Föreningen Kulturlandskaparna
i Stockholms län.

Fler lantrasföreningar hittar du på

Lantrasforum



Jordens Vänner Sverige


MUDI MUMS
– Mat utan djurindustri, mat utan multinationella storföretag. ”Återta makten över maten och naturbruket!”