FSF medverkar i referensgruppen till projektet Grönt kulturarv och innovation som är finansierat genom Jordbruksverket och bedrivs av företaget Knytkraft.  Syftet med projektet är att genomföra en serie kurser för kompetensutveckling utifrån det gröna kulturarvet som resursbas och framtida tillgång. .

Måndag-tisdag 3-4 september genomförs den första kursen, i Jämtland. Den utgår från fäbodens principer och utvecklar tankar, idéer och nätverk kring relationsmat från regenerativa jordbruk. Läs mera i kursinbjudan här

Måndag den 8 oktober genomförs en kurs i Solefteå. Den handlar om möjligheter med Svenska lantraser och fäboden som modell för regenerativa jordbruk och relationsmat. Läs mera i kursinbjudan här