FSF medverkar i referensgruppen till projektet Grönt kulturarv och innovation som bedrivs av företaget Knytkraft. Syftet med projektet är att genomföra en serie kurser för kompetensutveckling utifrån den resursbas som det gröna kulturarvet utgör. En första kurs kommer att genomföras i Jämtland måndag-tisdag 3-4 september. Den utgår från fäbodens principer och utvecklar tankar, idéer och nätverk kring relationsmat från regenerativa jordbruk. Läs mera i kursinbjudan här