Uppdaterad 2013-09-18

Föreningens stadgar har omarbetats. I och med att förslaget på nya stadgar antogs av en enhällig föreningsstämma den 14 november 2009 och även på föreningens ordinarie årsstämma den 17 april 2010 så gäller nu de nya stadgarna.
Stadgarna finns att hämta här.

Utdrag ur stadgarna:
§2
Ändamål

Föreningen, vilken skall vara ideell, har till ändamål:
att verka för att alla sysselsatta inom jordbruk med fäboddrift i Sverige skall få en skälig och fungerande försörjning.
att fungera som kontakt- och remissorgan till myndigheter och övriga aktörer inom fäbodsverige.
att fungera som kontakt-och samarbetsorgan för de lokala fäbodföreningarna.
att bedriva med det ovannämnda förenlig eller sammanhängande verksamhet, samt i övrigt på alla sätt främja utvecklingen av fäbodnäringen i Sverige.

§5

Medlemmar
Medlemskap i föreningen är öppet för enskild person, organisation och företag som vill stödja och verka för föreningens ändamål.

Se ”Medlemsskap”.