Uppdaterad 2018-01-05

 

Fäbod Seter Kalender

 Det svenska fäbodbruket

är, och har alltid varit, ett komplement till ett småskaligt gårdsbruk i skogs- eller fjällbygd, där inägomarken skall producera livsmedel och/eller vinterfoder och inte räcker till för att föda kreaturen året runt.
Ett aktivt fäbodbruk är en del i en näringsverksamhet med djurhållning året runt, där fäboden och skogsbetet är en nödvändig del av verksamheten. Det är dessutom ett ekologiskt, miljövänligt och resurssnålt sätt att ta tillvara de i dag outnyttjade betesresurserna i våra skogar och fjällområden, för lokal produktion av mat av hög kvalité. Naturbetet med örter och vedartade växter tillför produkterna många nyttigheter.

Föreningen Sveriges Fäbodbrukare arbetar enligt stadgarna för att stödja fäbodbruket som näringsverksamhet. En följd av bibehållet, och helst utökat, fäbodbruk blir givetvis även ett bevarande av kulturen, kunskaperna, traditionerna och den biologiska mångfald som ett aktivt fäbodbruk genererat under många århundraden.

Svårigheterna för fäbodbruket i dag är ungefär de samma som för hundra år sedan. Samhällets önskemål att med regler och ekonomiska styrmedel få kontroll och passa in verksamheten i ramarna för det storskaliga produktionsjordbruket och industriell förädling av produkterna. Vissa fäbodområden har nu även problem med rovdjursförekomst.

Vi känner att det även finns krafter som arbetar gynsamt för fäbodbrukets framtid; klimatförändringar, dyrare petroliumbaserade produkter och drivmedel, människors önskan att leva sunt och naturligt med lokalproducerad mat, intresse för ökad självhushållningsgrad på både hushålls- och nationell nivå.

Föreningen Sveriges Fäbodbrukares ändamål är bl. a. att i samarbete med de lokala fäbodföreningarna fungera som övergripande kontakt- och remissorgan till myndigheter och övriga aktörer inom fäbodsverige.

Stöd vårt arbete med ditt medlemsskap!

I menyn ovanför kan du hitta information om vad fäbodbruk är, föreningens arbete och en del av alla skrivelser vi gjort. Du kan även orientera dig i relevanta delar av rovdjurspolitiken och vårt arbete inom landsbygdspolitiken.

Visst lockar det att få besöka en fäbod i sommar, njuta av miljön, kanske sova över, fika, äta och handla av produkterna från fäboden!

Här hittar du en informationsfolder om svenskt fäbodbruk, uppdaterad sommaren 2014. Sprid den gärna vidare!

På midsommarafton 2012 fick vi spännande fäbodinformation då Radio Dalarna hade en fäbodbrukare som sommarpratare. För närvarande finns radioprogrammet tillgängligt i Radio Dalarnas Lyssningsarkiv.

Du som är intresserad av fäbodar och fäbodbrukets villkor, möjligheter och framtid, stöd vår verksamhet genom att bli medlem nu genom att sätta in 300,- per person på föreningens Bankgirokonto 5243-8538. Glöm inte att ange ditt namn & adress och mejl om du har!!

©Webmaster
webmaster(a)fabod.nu

Fäbod Seter Kalender

frontpage tracking
Unika besökare sedan sept 2009.
.

Counters
Besök sedan sept 2009.
.