I enlighet med Fäbodriksdagsbeslut och i enlighet med stadgarna för FSF så har förbundet ett övergripande ansvar för att Fäbodriksdagarna genomförs enligt inarbetad tradition. Detta innebär att följa upp Fäbodriksdagarnas beslut om nästa års genomförande och vid behov föra uppdraget vidare till nästa års arrangörsgrupp, som regel med förankring hos en regional fäbodförening eller en eller flera andra lämpliga parter som då i sin tur har det fulla praktiska och ekonomiska ansvaret för genomförandet av det årets Fäbodriksdag. FSF har naturligtvis också at följa upp sådana beslut vid Fäbodriksdagen som eventuellt adresserats till förbundet. Fäbodriksdagen genomförs som regel under hösten.