Fäbodbrukarna och rovdjursfrågorna

Fäbodbrukarna utvecklar arbetet med rovdjursfrågorna

Sveriges Fäbodbrukare tar nu initiativ att bilda ett nätverk för att utveckla och effektivisera fäbodrörelsens arbete med rovdjursfrågorna.

Fäbodbrukarnas nätverk för rovdjursfrågor inbjuder till samverkan mellan fäbodföreningarna samt fäbodbrukarnas representanter i Rådet för rovdjursfrågor och i de länsvisa Viltförvaltningsdelegationerna. Det kommer också att ges utrymme för ytterligare engagerade och sakkunniga resurspersoner att delta i fäbodbrukarnas arbete med rovdjursfrågorna.

De länsvisa Viltförvaltningsdelegationerna är under uppbyggnad och i fäbodlänen kommer tillsättandet av fäbodbrukets representanter att ske efter förslag från fäbodföreningarna.

För ytterligare information kontakta föreningen via mejl info@fabod.nu

Fakta; Ny organisation för att genomföra rovdjurspolitiken
Se även Naturvårdsverkets hemsida om ”Nya regler”

Nationell nivå; Rådet för rovdjursfrågor
Det är ett rådgivande organ till Naturvårdsverket i genomförandet av rovdjurspolitiken, som består av representanter för jägare, naturorganisationer, djurägare och länsstyrelserna.
Se även Naturvårdsverkets hemsida om ”Vem gör vad”

Landsdelsregional nivå; Samverkansråd inom rovdjursförvaltningsområde
Det är ett samverkansorgan för länsstyrelsernas storregionala samarbete inom södra, mellersta respektive norra rovdjursförvaltningsområdet. Dessutom rådgivande till Naturvårdsverket i frågor om miniminivåer för rovdjur i respektive län och rovdjursförvaltningsområde. Samverkansrådet består av länsstyrelsernas representanter.
Se även Förordning (SFS 2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn.

Länsregional nivå; Viltförvaltningsdelegationer
Det är ett beslutande organ inom Länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen i länet, och som ersätter de tidigare Viltvårdsnämnderna och Regionala rovdjursgrupperna.
Viltförvaltningsdelegationen ska besluta om övergripande riktlinjer för bland annat viltförvaltningen, skötsel av älgstam, licensjakt och skyddsjakt samt ersättning enligt viltskadeförordningen.
Viltförvaltningsdelegationen består av fem politiskt utsedda representanter samt ett antal representanter för jägare, natur-friluftsorganisationer, brukare och markägare och näringsliv. I län med fäbodbruk ska också fäbodbruket ha en representant.
Se även Förordning (SFS 2009:1474) om viltförvaltningsdelegation.