Uppdaterad 2019-05-05

Litteraturtips om fäbodar

Tomas Ljung är erkänd kunskapare om kulturlandskap och biologiskt kulturarv.  Från honom har vi fått en hel del tips om litteratur om fäbodar, främst i Dalarna.

9789173316187_200_mangfaldens-utmark

Mångfaldens utmark   av Kelvin Ekeland
ISBN: 9789173316187  Utgiven 2014
Landskapets hela historia och människans ekologiska roll fascinerar författaren. Allvarligt och roande visar han vikten av det nödvändiga i att förstå och bära med sig en mångfald av historisk kunskap. Det är en bok för lekmän och fackfolk, som fängslar och skapar diskussion. Exemplen är många när Ekeland ser tillbaka på historien och visar hur jordbruk varit bas för städer och riken, när han undersöker betesmarker i utmark, vildmarksromantik, ängar- och hagmarker, eklandskap, fäbodskogar, ladors land, betesdjur och dess följeslagare, speciella biotoper och referensområden. Ett rikt bildmaterial förtydligar och stryker under hans åsikter.
Kelvin Ekeland är landskapshistoriker och etnobiolog. Han har arbetat med miljö och kulturlandskap i statliga verk och andra institutioner.

skyddsomslag.indd

Doktorsavhandlingen Fäboden som politiskt rum: att vara fäbodbrukare i den gemensamma jordbrukspolitiken
Av Camilla Eriksson, Institutionen för stad och land, SLU, Uppsala

Hämtas som pdf här.

ysting-i-valderes
Kinning, bresting og YSTING I VALDERES sett i norsk og internasjonal samanheng.
Stor og dokumentarisk bok om norske ystetradisjonar


Seterveileder

Fylkesmennene i Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag har gått sammen med Norsk Seterkultur og Oppdal kommuneog laget en veileder/håndbok for seterbrukere og forvaltningsapparatet.


Fabodskogen_som_biologiskt_kulturarv
Fäbodskogen som biologiskt kulturarv
 CBM skrift nr 49 av Tomas Ljung. Skriften är slutsåld, men du kan ladda ner den här genom att klicka på bilden ovan!
Betade boreala skogars innehåll av historisk information och biologisk mångfald − en studie av fyra fäbodställen i Dalarna


Jesper Larssons bok Fäbodväsendet 1550-1920, ett centralt element i Nordsveriges jordbrukssystem kan du köpa direkt från Jamtlis förlag.


Victoria Törnqvist:
”Livet runt en fäbod – Prästbodarna och några andra fäbodar från förr
till nu” (2001). Dokumentation av Prästbodarnas fäbod, Rättviks
kommun.
”Tjärna på äventyr i fäbodskogen” (2006) Barnbok om fjällko på
Prästbodarnas fäbod som berättar både pedagogiska, roliga o spännande
saker om hur det är att vara fäbodkossa.
”Fäbodliv – året runt med familjen Smedberg” (2007) Dokumentation om
en familj som bor på Kättboåsens fäbod och lever självförsörjande så
långt som möjligt.
victoriasbocker på Facebook