Fäbodar, fäbodbruket och fäbodbrukarna berörs och omnämns ibland och på olika sätt i media. Stundom handlar det om positiva upplevelser, uppskattning och intryck av betande djur, kultur- och naturvärden. Stundom handlar det om problemfrågor av olika slag. Vi förmedlar här ett litet urval med länkar till artiklar och andra inslag. Vi är naturligtvis positiva till att fäbodarnas och fäbodbrukets olika värden uppmärksammas, och att kunskaperna, medvetandet och intresset för fäbodbruket ökar såväl bland allmänheten och politikerna som på myndighetsnivå.
Hjälp gärna till att fylla på genom att skicka förslag till webmaster(a)fabod.nu!

2020-10-23 Hjälp fäbodbruket att överleva” – debattinlägg i ATL från några i styrelsen om att det borde bli enklare att sälja opastöriserad mjölk.

2020-09-28 Jennie Tiderman Österberg, musikantikvarie på Dalarnas museum, har skrivit artikeln ”Why Sweden’s Ancient Tradition of Calling home the Herds is Women’s Work” i tidskriften Smithonian Magazine samt artikeln ”Kulning: The Swedish Herding Calls of the North” i Folklife.

2020-09-27 Fäbodbrukaren Inga-Lis i Klövsjö på SVT Nyheter/Jämtland: ”Fäbodar viktiga i Coronatider”

2020-09-15 Debattartikel från FSF: ”Vi behöver alla bönder” införd i ATL med anledning av utvisningen av och tidigare artikel om fäbodbrukaren Baqer Mosawi.

2020-09-07 Artiklar om utvisningshotade Baqer Mosawi , Sveriges yngsta fäbodbrukare, även i näringslivstidningen fplus: ”Baqer valde att bli egen företagare – nu utvisas han” och ”Sveriges yngsta fäbodbrukare ska utvisas”.

2020-08-19 Sveriges yngste fäbodbrukare ska utvisas. För fem år sedan kom Baqer Mosawi till Sverige från Afghanistan. Sedan ett par år tillbaka driver han en fäbodverksamhet i Dalarna som egenföretagare. Nu står det klart att han ska utvisas. Artikel i ATL samt, namninsamling via skrivunder.com och artikel i Dalabygden.

2020-08-13 ”Dalabänken grillad om fäbodliv”
Artikel i Dalabygden i samband med fäbodträff för riksdagsledamöter på dalabänken samt kommunalråd som arrangerats av FSF och Dalarnas Fäbodbrukarförening, DFBF. 

2020-08-12 ”Besöksrekord på fäboden – men Tin Gumuns är besviken på byråkratin”
Artikel i DT om Karl-Tövåsens fäbod i samband med att man där haft en politikerträff med dalabänken, vilken arrangerats av FSF och Dalarnas Fäbodbrukarförening, DFBF.

2020-07-29 Krype fäbod först ut med ny utbildning i mjölkhantering. Läsartext i Helahälsingland.se. 

2020-07-20 FSF har en debattartikel i Dalademokraten ”Säkra fäbodbrukets framtid som hållbarlivsstil”. Debattartikeln publicerad även i DT 2020-07-26: ”Fler måste inse värdet av de små gårdarnas mosaik i landskapet”

2020-03-03 Anita Myhr fortsätter att kämpa för att kunna driva Myhrbodarna norr om Valsjöbyn som hon brukat ända sedan 70-talet. Artikel i tidningen Land.

2019-10-18  Krokoms kommun stänger Myhrbodarna norr om Valsjöbyn. Detta efter synpunkter och krav på registrering från kommunens tjänstemän och en tillkrånglad situation vad gäller kommunikation och brist på klargörande vilka krav som ska gälla. Livsmedelskonsulten Per Nilsson agerar som ombud och förklarar här situationen ur sitt perspektiv. Läs mera här  Se även krönika i lokalpressen om konflikten mellan centralisering och det småskaliga(19-10-19)

2017-08-24 Länsstyrelsen i Västerbotten har under flera år utifrån sina formella grunder ifrågasatt fäbodbruket hos Göran Häggström i Vindeln. Fäbodbrukarna genom FSF har följt frågan, som nu ytligt sett har reducerats till en administrativ tolkning utifrån en detaljregel som ställer krav på ett avstånd om minst ett tusen meter mellan gården och fäboden för att bevilja åtagande för fäbod i bruk.  Detta är uttryckt som en detaljregel i den regionala handlingsplanen (för landsbygdsprogrammet), som Länsstyrelsen Västerbotten har tagit sig möjlighet att formulera. Handlingsutrymme för länsstyrelserna att formulera regionala detaljregler ges av det regelverk som Jordbruksverket beslutat.

Det ska också noteras att Fäbodbrukarna inte heller har inbjudits eller beretts möjlighet att medverka i det regionala partnerskap som utgör referensgrupp när man i Västerbottens län arbetat fram sin regionala handlingsplan – vilket kan bidra till bristande kunskaper och insikter om fäbodbrukets natur- och kulturvärden samt betydelsen för sysselsättning samt potential och möjligheter för utveckling av betesbaserat djurföretagande med många mervärden, framförallt i inlandet och fjälltrakterna.

Här kan man ta del av artiklar och inslag i Radio Västerbotten 2017-08-07

Här finns en aktuell artikel i Land Lantbruk 2017-08-07

Här finns en aktuell artikel i ATL 2017-08-24

2014-01-28 Synpunkten i ATL Fäbodbruk kräver rovdjursbekämpning!
Fäbodbruket förutsätter hållande av tamdjur på fritt skogsbete, vilket i sin tur förutsätter licens- och skyddsjakt på rovdjur. FSF ordförande utvecklar sin syn på fäbodbrukets situation och framtid med anledning av den uteblivna licensjakten på varg.

2014-01-27 Ny artikel om förutsättningar och villkor för Skandinavisk transhumans
Det har nu kommit en intressant artikel i tidskriften Baltic Worlds utgiven av Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) som gör en akademisk betraktelse av förhållanden och villkor för Skandinavisk transhumans, det vill säga en studie av förhållandena och politiska styrningar som kringgärdar det norska seterbruket (eller stölsbruket) samt det svenska fäbodbruket (eller säterbruket). ”Views of landscape – Reflections on the governance of Scandinavian transhumance

I en serie aktuella debattartiklar som behandlar den numera ständigt närvarande frågan om den svenska rovdjursförvaltningen framgår också själva essensen av problematiken för småjordbruket och fäbodbruket: Hur förhåller vi oss till begreppet biologisk mångfald, landsbygdens befolkning, traditionella näringar och en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Ta själv del av de aktuella artiklarna via bifogade länkar.
2013-12-27 Upprop från naturfotografer, filmare och flera välkända författare på Svenska Dagbladets opinionssida
2014-01-02 Debattartikel som genmäle från Åke Skogevall på Jakt & Jägare
2014-01-03 Replik från FSF ordförande, Pauline Palmcrantz SvD Opinion
2014-01-09 Debatt även på Tankesmedjan Ida

2013-12-31  Fäbodifiering – begreppet lanserades i magasinet Filter under hösten 2013. Ladda ner artikeln ur Filter #32 2013 här!
Ordet fick snabbt genomslag i medierna i kölvattnet av ett charkföretags varumärkesskydd av ordet ”fäbod”, se längre ner på sidan. Språkrådet har fångat upp begreppet fäbdifiering och upptagit det i Nyordslistan 2013. En sökning på Google ger över 10.000 träffar på ordet, en sökning på ”fäbodbruk” ger ungefär lika många…
Radio Dalarna var ett medium som uppmärksammade nyordet fäbodifiering.

2013-09-03 Östersundsposten ”Håll ihop fäbodbruket inför EU:s teknokrater
2013-08-31 Östersundsposten ”Fäbod för syns skull?
2013-08-02 Östersundsposten ”Få aktiva fäbodar finns kvar

2013-08-05 HELAHÄLSINGLAND/Söderhamns-Kuriren Vem ska betala för fäbodarna

2013-08-03 Dala Demokraten ”Det håller på att ske en historieomskrivning

2013-07-31 Dagens Nyheter Oro för fäbodarnas framtid

2013-07-31 ATL – lantbrukets affärstidning Oro för ändrat fäbodsstöd

Kommentarer om doktorsavhandlingen ”Fäboden som politiskt rum” av Camilla Eriksson.
Fäboden – sommaridyll under press Land Lantbruk och Skogsland 2013-06-20
Rovdjuren hot mot fäbodens överlevnad  ATL 2013-06-18
Fäbodarna är sista utposten  Dala Demokraten 2013-05-27
Fäbodbruk i fokus för ny studie  Nyhet från Jordbruksaktuellt 2013-05-23
Fäbodbruket – ett kulturarv att bevara eller ett modernt miljövänligt jordbruk? Pressmeddelande på Mynewsdesk
Att vara eller inte vara, en fråga som skapar fäbodkonflikter. Intervju med Camilla Eriksson på radion, P4 Värmland

Ordet ”fäbod” är varumärkesskyddat av charkföretag Flera fäbodbrukare tar nu strid för rätten till ordet ”fäbod”. Det är nämligen inte alls självklart att en korv som tillverkas vid ett fäbodbruk får kallas för fäbodkorv. Den rätten äger charkföretaget Melkers i Dalarna.
Läs mera på Gävle-Dalanytts hemsida!

Fler kommentarer och reaktioner:
2013-03-18 LRF – Land Lantbruk: Helt fel att skydda ordet ”fäbod” som varumärke
2013-03-27 Dalarnas Tidningar: Ingen skugga över Melkers
2013-04-02 Äkta vara: Får inte skriva ”fäbod”
2013-04-09 SVT – Gävledala: Melkers: Vi har haft varumärket Fäbod i 30 år och ger inte upp det
2013-04-11 Dalarnas Tidningar: Kommunalråd bojkottar Melkers
2013-04-11 Dalarnas Tidningar: Melkers: ”Det är ju så jävligt”
2013-04-11 Hudiksvalls tidning: Strider om ordet fäbod
2013-04-12 Dalarnas Tidningar: Moras kommunalråd får kritik för bojkotthot av Melkers
2013-04-12 Karin Hellström Blog: Har du skyddat ditt varumärke?
2013-05-20 Äkta vara: Sorry, ordet ”fäbod” är upptaget
2013-05-24 Östersundsposten: Befängt att varumärkesskydda ursvenska begreppet fäbod
2013-05-29 Östersundsposten: Fäbod – ett förbjudet ord för länets alla fäbodproducenter
2013-06-13 Dala Demokraten, insändare Fäbod anger ursprung – inte något firmamärke!

Frida Turander gör kortfilmer om angelägna ämnen. Hennes senaste film handlar om Fäbodbruk. Betagande bilder och tänkvärd text, se filmen här!
Frida har gjort fler filmer, om skogsbete,  naturbetesmarker och slåtterängar.
Biologisk mångfald i jordbrukslandskapet och svampar i ängs- och betesmark.
Här finns en liknande film om Rödkulla – en svensk lantrasko av en annan producent.
Följ gärna Frida på YouTube och använd  ”Gillaknappen” för de filmer du gillar.

På midsommarafton 2012 fick vi spännande fäbodinformation då Radio Dalarna hade en fäbodbrukare som sommarpratare. För närvarande finns radioprogrammet tillgängligt i Radio Dalarnas Lyssningsarkiv.