Inbjudan till studiecirkel om ”Fäboden”

Inbjudan till studiecirkel under hösten vintern 2021-22 baserad på boken Fäboden – Naturen, kulturen och kulturlandskapet. Läs mera om boken här. Till boken har det tagits fram en studieplan i samverkan mellan Centrum för Biologisk Mångfald, Studieförbundet Vuxenskolan och FSF. Läs mera om studieplanen här.
This book i also available in english, Fäbod and seter – Summer farming on the Scandinavian peninsula. Read more here.
Boka er også tilgjengelig på norsk, Seterlandskapet – Historia, naturen og kulturen. Les mer her. Denne versjonen av boka er også tilgjengelig for nedlasting.


Vi är från Jämtland Härjedalen Fäbodförening beredda att medverka på lämpligt sätt i samband med studiecirklarna. Vi är angelägna om att nå ut till många för information, kunskapsutbyte och samverkan med alla som har intresse för fäbodar, fäbodbrukande och fäbodkultur och historia i Jämtland och Härjedalen. Om det finns särskilda kunskaper och särskild dokumentation om fäbodkulturen, fäbodbruket och historiken, eller kanske historiska kartor över fäbodar i socknarna så kan det vara en gemensam möjlighet att synliggöra allt detta och sprida informationen via JHFF webbsida om fäbodkultur och historia i Jämtland Härjedalen
Beroende på intresse, antal och fördelning inom landskapen av anmälningar så får vi planera för bästa möjliga praktiska genomförande av studiecirklarna. Välkomna med förfrågningar eller anmälan vid intresse för att delta eller medverka i en studiecirkel. Ta kontakt med oss i Jämtland Härjedalen Fäbodförening via mejl jhff(a)fabod.nu Eller ring till fäbodföreningens kontaktpersoner. Eller ta en direkt kontakt med närmaste SV-kontor i Jämtland Härjedalen.