Regionala fäbodföreningar

Uppdaterad 2021-08-21

Dalarnas Fäbodbrukarförening, DFBF
Ordförande f n vakant
Viceordförande Tin Gumuns 070-232 65 25
Mejl till DFBF
Läs mera här om DFBF och den regionala verksamheten

Föreningen Värmlands Säterkultur, FVS
Ordförande Ingela Kåreskog, Stöllet, 070-570 07 58
Mejl till FVS
Läs mera här om FVS och den regionala verksamheten

Gävleborgs Fäbodförening, GFF
Ordförande Dennis Olsson, 070-215 62 82
Mejl till GFF
Läs mera här om GFF och den regionala verksamheten

Jämtland Härjedalen Fäbodförening, JHFF
Ordförande: Inga-Lis Bromée, Klövsjö, 070-348 09 71 Mejl till JHFF
Läs mera här om JHFF och den regionala verksamheten

Värmlands Säterbrukarförening, VSBF  
Ordförande Goth Bertil Johansson, Älvdalen, 073-588 61 74
Mejl till VSBF
Läs mera här om VSBF och den regionala verksamheten