Regionala fäbodföreningar

Uppdaterad 2021-08-21

Dalarnas Fäbodbrukarförening, DFBF
Anna Hagström, Säter, 070-245 43 86
Mejl till DFBF
Läs mera här om DFBF och den regionala verksamheten

Föreningen Värmlands Säterkultur, FVS
Ordförande Ingela Kåreskog, Stöllet, 070-570 07 58
Mejl till FVS
Läs mera här om FVS och den regionala verksamheten

Gävleborgs Fäbodförening, GFF
Ordförande Dennis Olsson, 070-215 62 82
Mejl till GFF
Läs mera här om GFF och den regionala verksamheten

Jämtland Härjedalen Fäbodförening, JHF
Ordförande: Jimmy Boije, 070-582 80 33
Mejl till JHF

Läs mera här om JHF och den regionala verksamheten

Värmlands Säterbrukarförening, VSBF  
Ordförande Goth Bertil Johansson, Älvdalen, 073-588 61 74
Mejl till VSBF
Läs mera här om VSBF och den regionala verksamheten

Nätverket Fäbodkultur och utmarksbruk i Västernorrland
Kontaktperson Margita Sjöberg, Ånge, 070-203 0694
Mejl till nätverket
Läs mera här om nätverket och om fäbodkultur och utmarksbruk