OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Livsmedel

2019-06-11 Fäbodbruket var historiskt ett självgenererande jordbruk som levererade livsmedel med minimal åverkan på miljön. Fäbodbruket förvaltar ett levande kulturarv och traditionell kunskap. Det gäller inte minst inom livsmedelshanteringen vilket nu blir belyst i ett temanummer av tidningen Mathantverk nr 2 sommar 2019, utgiven av Eldrimner – Nationellt resurscentrum för mathantverk. Läs vidare i särtryck om Fäbodarna

2014-11-10
Remissförslag från Livsmedelsverket 141030 angående förslag till undantag från vissa krav för fäbodföretagares direkta leveranser av små mängder obehandlad mjölk till enskilda… FSF remissvar 141110

2014-03-13
Doktorsavhandling: Effekter av utmarksbete och betespreferenser på mjölkkvalitet
Norsk doktorspromovering av Hanne Sickel vid BioForsk för ett arbete om mjölkkvalitet vid säterbruk Avhandlingen har titeln: ”Effekter av utmarksbeite og beitepreferanser på melkekvalitet i seterregionen”.
Arbetet har utgått från utmarksbete och betesväxternas betydelse för mjölkkvaliteten från fjällområdet. Resultaten visar att mjölken har en fördelaktig sammansättning med bland annat ett relativt högt innehåll av de nyttiga fettsyrorna alfalinolensyra (omega 3) och konjugerad linolsyra (CLA). Läs mera om Hanne och hennes arbete på hemsidorna hos BioForsk
samt hos Norsk Seterkultur http://www.seterkultur.no/

2014-02-03
Utredning om användning av ordet FÄBOD i marknadsföringen.
Efter motioner och beslut på LRF Riksförbundsstämma har gjorts en utredning av det juridiska utrymmet att använda ordet Fäbod i marknadsföringen, se vidare nyheten här!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA