Vid varje fäbodriksdag ska enligt vedertagen tradition genomföras Fäbodriksdagsförhanlingar som ska ha en öppen agenda för aktuella frågor som deltagarna anser viktiga att belysa och diskutera och som det aktuella mötet beslutar ta upp. Viktigare ärenden bör läggas fram i förväg och kan lämpligen förannonseras på denna hemsida vilket sker genom en enkel anmälan av ärendet till FSF via mejladressen info@fabod.nu

Dessutom ska vid Fäbodriksdagen tas beslut om förläggning av eller förberedelser inför nästa års fäbodriksdag och kontakt med nästa års arrangörsgrupp.