Uppdaterad 2017-07-26

Varje år möts fäbodbruksintresserade i sin egen nationella träff (riksdag)  för information och diskussion kring aktuella och angelägna frågor för fäbodbruket, fäbodbrukarna och fäbodkulturen samt för att träffas under trevliga former.

 

Fäbodriksdagen 2017 kommer att arrangeras den 16 september i Ovanåker i Hälsingland.

Under lördagen den 16/9 genomförs i samverkan Biosfärskandidat Voxnadalen en högintressant aktivitet på Våsbo fäbodar. Våsbo fäbodar ligger norr om Edsbyn i sydvästra Hälsingland, se även hemsida http://www.vasbofabodar.se/
Detta arrangemang genomförs under rubriken ”Kulturarvet en nyckel till framtiden –  kan utmarksbruk bli framtidsbruk?” Det kommer också att göras en bred inbjudan till berörda och intresserade av arbetet för ett framtida biosfärsområde i Voxnadalen. Syftet är att tillsammans ta fram, diskutera och förankra idéer, kompetensfrågor, utvecklingsmöjligheter och handlingsalternativ i det fortsatta arbetet inför utformningen av en ansökan till framtida biosfärsområde inom Voxnans tillrinningsområde. Detta arbete har fokus på att bevara och utveckla ett öppet och levande landskap, vilket också omfattar utmarksbruk, betesdrift, fäbodvallar och finnbosättningar, m m. Det blir förläsningar, work-shop, underhållning, mat och inte minst ett besök vid en mycket fin plats. Progammet startar kl 09.30 och avslutas kl 15 med fika. Se vidare detaljprogrammet här

När detta dagsprogram avslutats inleds de övriga fäbodriksdagsaktiviteterna, med bland annat de sedvanliga fäbodriksdagsförhandlingarna. Ytterligare detaljinformation kommer på denna sida. Fäbodriksdagen avslutas under eftermiddagen.

Inbjudan till Fäbodriksdagen kommer på sedvanligt sätt att gå ut brett till fäbodbrukare och övriga parter och personer intresserade av fäbodbruket och fäbodkulturen.

Praktiska arrangemang kommer att förberedas och ytterligare information följer vid inbjudan och på denna sida.

Välkomna!

 

Fäbodriksdagen 2016 arrangeras den 23-24 september i Ambjörby i norra Värmland. Arrangör är Norra Ny utveckling ekon för i samverkan med Länsstyrelsen Värmland, Föreningen Sveriges Fäbodbrukare, föreningen Friskt Bete, Nordvärmlands Livs ek. förening, Ambjörby folketshusförening och Värmlands säterbrukarförening, Målgruppen för Fäbodriksdagen är samtliga fäbodbrukare och alla medlemmar i fäbodföreningar i Sverige, övriga som är fäbod/säterintresserade, samt myndighetspersoner, politiker, tjänstemän och kunskapare på olika nivåer med intresse för fäbod/säterfrågor.

Fäbodriksdagen arrangeras i Ambjörby Folkets Hus med dels en sakinriktad seminariedag kl 09.30-16.30 (ca), dels en gemensam avslutande middag kl 17 och dels med avslutande sedvanliga fäbodriksdagsförhandlingar som inleds kl 18.

Seminariedagen har tema Utmarksbruk- en exposé av äldre tiders nyttjande av våra skogsområden. Seminariedagen innefattar också möjligheten för en avslutande gemensam middag kl 17 – 18 med avrundande diskussioner i trevligt sällskap.

De sedvanliga Fäbodriksdagsförhandlingarna genomförs på samma plats

Inbjudan, program och övrig information om Fäbodriksdagen 2016 finns i denna länk

Senare på kvällen inleds Fäbodföreningarnas utvecklingsmöte som fortsätter under lördagen med information, diskussion och behandling av gemensamma utvecklings- och framtidsfrågor för fäbodbruket, fäbodbrukarna och Fäbodrörelsen. Målgrupp för detta utvecklingsmöte är samtliga fäbodbrukare och alla medlemmar i fäbodföreningarna.

Inbjudan, program och övrig information om Fäbodföreningarnas utvecklingsmöte finns i denna länk  Anmälan till Fäbodföreningarnas utvecklingsmöte görs med fördel i anmälningsformuläret till Fäbodriksdagen såväl för de som deltar båda dagarna, som för deltagande enbart lördagen.

Varmt välkomna!

 

Fäbodriksdagen 18-19 september 2015
Du är välkommen till årets FÄBODRIKSDAG på Nyvallens fäbod invid Sonfjället i Härjedalen. Inbjudan, program och information hittar du här!!
Fredag 18 september inleder vi med ”konferensdelen” och lördagen 19 september viks för studiebesök.

På programmet:
Länsstyrelsen i Jämtlands län, Härjedalens kommun, Hede Hembygdsförening, Centrum för Biologisk Mångfald/SLU,  unga fäbodbrukare och … fäbodbrukare unga till sinnet.
Vilken påverkan har rovdjursangrepp på landsbygdsföretagens ekonomi” är ämnet för vår work-shop på fredagen.
Konferensdelen hålls i Ordenshuset, Hedeviken, förläggning finns  på Nyvallen och intilliggande turistanläggningar.

Fäbodriksdagsgruppen 2015
Margareta & Alf-Erik Kristoffersson, Nyvallen
Birgitta och Calle Höglund, Gävleborgs Fäbodförening
Kontakt 070-372 90 71  eller calle.hoglund@telia.com

Inbjudan, program och information hittar du här!!
Anmälan före onsdag 16/9: Kristina Persson Vuxenskolan i Svenstavik 0687-106 03 kristina.persson@sv.se

Varmt välkommen till årets Fäbodriksdag – inspirerande möten i inspirerande miljö, träffa och byt och bryt erfarenheter med fäbodbrukare och fäbodentusiaster, myndigheter!

 

Fäbodriksdagen 20-21 september 2014.
Genomfördes i Mållångstad, Ovanåkers kommun av Gävleborgs Fäbodförening i samarbete med Ovanåkers kommun, Länsstyrelsen Gävleborg och Studiefrämjandet.
På programmet bl.a. CBM om utmarksbetets påverkan, workshop, guidad bussrundtur. Och givetvis hade vi fäbodriksdagsförhandlingar och middag med underhållning!
Du kan se inbjudan och programförslaget i .pdf här!

Fäbodriksdagen 21-22 september 2013.
Genomfördes i Orsa, på Hembygdsgården i Orsa och Grunubergs Fäbod. Arrangerade gjorde Dalarnas Fäbodbrukarförening tillsammans med Orsa Byaråd.
Du kan ladda ner .pdf med Inbjudan  och programförslaget.

Fäbodriksdagen 22-23 september 2012.
arrangerades i Stöllet, Värmland, av Värmlands Säterbrukarförening, Studiefrämjandet och brukarna på Kårebolssätern. Programmet presenteras här! Och inbjudan kan du läsa här.
Arrangörernas tack till sponsorerna!

Fäbodriksdagen 2011
genomfördes på Skansen, Stockholm, 16-18 september. Programmet hittar du här!!
Fäbodriksdagen genomfördes som ett samarrangemang med alla fäbodföreningar, Dalarnas fäbodbrukarförening, Gävleborgs Fäbodförening, Värmlands säterbrukarförening och Föreningen Sveriges Fäbodbrukare.
Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroths invigningstal kan du läsa i .pdf format.
Välkomstanförande av FSFs ordförandePauline Palmcrantz
Gästande Norsk seterkultur har skrivit några rader om riksdagen i sitt medlemsblad Seterbrukaren, se sid 10-11.

Fäbodriksdagen 2010
genomfördes i Persåsen i västra Jämtland 24-26 september.
Årets fäbodriksdag, som arrangerades av Föreningen Sveriges Fäbodbrukare, hade fokus på information och kontakt med och mellan fäbodbrukare och fäbodföreningarnas medlemmar.
Inbjudan gick ut till samtliga av oss kända fäbodbrukare i landet samt till medlemmarna i Dalarnas fäbodbrukarförening, Gävleborgs Fäbodförening, Värmlands säterbrukarförening och Föreningen Sveriges Fäbodbrukare.

Fredagen ägnades åt en konferens där vi bl.a. fick bekanta oss med Yngve Rekdal från Norsk institutt for skog og landskap som pratade om ”Utmarksbete som resurs”. Länsstyrelsen i Jämtland presenterade projektet Rikare odlingslandskap. Vi pratade om mulbetesrätten och rovdjur.
Efter en härlig middag visades filmen om Sune Pettersson på Gåsbäckens fäbod. Ett klipp finns på YouTube

lördagen presenterades de olika fäbodföreningarna och vi diskuterade gemensamt hur fäbodrörelsen ska gå vidare för att göra våra stämmor hörda.
Täpp Lars Arnesson presenterade ett Turistprojekt inom Dalarnas Fäbodbrukarförening och konstaterade att varenda enskild fäbod är viktig för Sveriges identitet som ett land med fäbodar.
Vi diskuterade småjordbrukets villkor och framtid, djurskyddsfrågor och rovdjursfrågor. En genomgång och brainstorming kring rovdjurspolicy för Föreningen Sveriges Fäbodbrukare hann vi också med innan själva fäbodriksdagsförhandlingarna tog vid.
Fäbodriksdagen 2010 antog förslaget att 2011 års fäbodriksdag skall genomföras på Skansen som ett gemensamt arrangemang av alla fäbodföreningarna.

Söndagen
ägnades åt studiebesök på Östra Arådalen med guidning.
Därefter besökte vi Maja och Stina Karlsson i Långbodarna där vi serverades fäbodlunch och avslutade årets fäbodriksdag.

.

Fäbodriksdagar har hållits många år, på olika platser, med olika teman, av olika arrangörer. Det finns dokumentation från de flesta av dem. För närvarande kan vi presentera nedanstående rapporter:

Rapport från Fäbodriksdagen 2007 på Utmarksmuseet i Ransby, Värmland
Rapport från Fäbodriksdagen 2008 i Evertsberg, Älvdalen, Dalarna.
Rapport från Fäbodriksdagen 2009 i Åbyggeby, Ockelbo, Gästrikland.