Uppdaterad 2017-09-01

Regelbundet och mest varje år genomförs en öppen nationell sammankomst (riksdag) för alla som är intresserade och berörda av fäbodkultur och fäbodbruk. Syftet med denna sammankomst är information, diskussion och öppen dialog kring aktuella och angelägna frågor för fäbodbruket, fäbodbrukarna och fäbodkulturen samt för att träffas under trevliga former.

Fäbodriksdag 2018 planeras preliminärt i Dalarna. Närmare information kommer. 

 

Fäbodriksdagen 2017 genomfördes på Våsbo fäbodar i Ovanåker i Hälsingland lördag 16/9 .

Den svenska fäbodrörelsen hälsade alla välkomna till FR 2017 lördagen den 16 september som genomfördes i samverkan med Biosfärskandidat Voxnadalen på Våsbo fäbodar, som ligger norr om Edsbyn i sydvästra Hälsingland, se även hemsida http://www.vasbofabodar.se/
Detta arrangemang genomfördes under rubriken ”Kulturarvet en nyckel till framtiden –  kan utmarksbruk bli framtidsbruk?” Biosfärskandidat Voxnadalen arbetar aktivt med en ansökan för att få status som biosfärsområde enligt Unesco´s program för Människan och Biosfären. Man har fokus på att bevara och utveckla ett öppet och levande landskap, vilket också omfattar utmarksbruk, betesdrift, fäbodvallar och finnbosättningar, m m. Under dagen genomfördes också en föreläsning av Håkan Tunon från CBM, Centrum för Biologisk Mångfald i Uppsala, angående konventionen om biologisk mångfald, närmare bestämt artiklarna (kapitlen) 8j och 10c som handlar om lokal och traditionell kunskap samt sedvanebruk. Dessa åtaganden i den internationella miljölagstiftningen syftar till att staterna ska respektera, bevara och bibehålla sådana kunskaper, innovationer och sedvänjor hos urfolks- och lokala samhällen med traditionella livssätt som har betydelse för hållbart nyttjande av biologisk mångfald. Liksom ett flertal andra lokala samhällen av traditionella brukarkulturer i vårt avlånga land är även fäbodbrukarna berörda av dessa internationella miljöåtaganden som även Sverige ratificerat för att bevara det levande kulturarvet och traditionellt resursnyttjande. Vi kommer här att få en saklig överblick av detta kunskapsområde och en uppdatering om aktuella utvecklingsinsatser i dessa frågor i Sverige. Se vidare detaljprogrammet för lördagens öppna aktiviteter här

Avslutningsvis genomfördes de sedvanliga fäbodriksdagsförhandlingarna. Här behandlades bland annat frågan om ansvar för övergripande planering av Fäbodriksdagarna. Även vid denna Fäbodriksdag beslutades att tilldela FSf denna roll till gagn för den samlade Fäbodrörelsen. Vad gäller arrangemang av nästa års Fäbodriksdag stod nu Dalarna i turordning, och beslutet blev att tillfråga Dalarnas Fäbodbrukarförening om intresse och möjlighet att arrangera FR2018.  Fäbodriksadegs formella del avslutades 17.30.

Efter avslutningen av fäbodriksdagens formella del på lördagen kl 17.30 genomföde Föreningen Sveriges Fäbodbrukare en extra föreningsstämma.

 

Fäbodriksdagen 2016 arrangerades den 23-24 september i Ambjörby i norra Värmland av Norra Ny utveckling ekon för i samverkan med Länsstyrelsen Värmland, Föreningen Sveriges Fäbodbrukare, föreningen Friskt Bete, Nordvärmlands Livs ek. förening, Ambjörby folketshusförening och Värmlands säterbrukarförening, Målgruppen för Fäbodriksdagen är samtliga fäbodbrukare och alla medlemmar i fäbodföreningar i Sverige, övriga som är fäbod/säterintresserade, samt myndighetspersoner, politiker, tjänstemän och kunskapare på olika nivåer med intresse för fäbod/säterfrågor.

Fäbodriksdagen arrangeras i Ambjörby Folkets Hus med dels en sakinriktad seminariedag kl 09.30-16.30 (ca), dels en gemensam avslutande middag kl 17 och dels med avslutande sedvanliga fäbodriksdagsförhandlingar som inleds kl 18.

Seminariedagen har tema Utmarksbruk- en exposé av äldre tiders nyttjande av våra skogsområden. Seminariedagen innefattar också möjligheten för en avslutande gemensam middag kl 17 – 18 med avrundande diskussioner i trevligt sällskap.

De sedvanliga Fäbodriksdagsförhandlingarna genomförs på samma plats

Inbjudan, program och övrig information om Fäbodriksdagen 2016 finns i denna länk

Senare på kvällen inleds Fäbodföreningarnas utvecklingsmöte som fortsätter under lördagen med information, diskussion och behandling av gemensamma utvecklings- och framtidsfrågor för fäbodbruket, fäbodbrukarna och Fäbodrörelsen. Målgrupp för detta utvecklingsmöte är samtliga fäbodbrukare och alla medlemmar i fäbodföreningarna.

Inbjudan, program och övrig information om Fäbodföreningarnas utvecklingsmöte finns i denna länk  Anmälan till Fäbodföreningarnas utvecklingsmöte görs med fördel i anmälningsformuläret till Fäbodriksdagen såväl för de som deltar båda dagarna, som för deltagande enbart lördagen.

Varmt välkomna!

 

Fäbodriksdagen 2015, 18-19 september
Du är välkommen till årets FÄBODRIKSDAG på Nyvallens fäbod invid Sonfjället i Härjedalen. Inbjudan, program och information hittar du här!!
Fredag 18 september inleder vi med ”konferensdelen” och lördagen 19 september viks för studiebesök.

På programmet:
Länsstyrelsen i Jämtlands län, Härjedalens kommun, Hede Hembygdsförening, Centrum för Biologisk Mångfald/SLU,  unga fäbodbrukare och … fäbodbrukare unga till sinnet.
Vilken påverkan har rovdjursangrepp på landsbygdsföretagens ekonomi” är ämnet för vår work-shop på fredagen.
Konferensdelen hålls i Ordenshuset, Hedeviken, förläggning finns  på Nyvallen och intilliggande turistanläggningar.

Fäbodriksdagsgruppen 2015
Margareta & Alf-Erik Kristoffersson, Nyvallen
Birgitta och Calle Höglund, Gävleborgs Fäbodförening
Kontakt 070-372 90 71  eller calle.hoglund@telia.com

Inbjudan, program och information hittar du här!!
Anmälan före onsdag 16/9: Kristina Persson Vuxenskolan i Svenstavik 0687-106 03 kristina.persson@sv.se

Varmt välkommen till årets Fäbodriksdag – inspirerande möten i inspirerande miljö, träffa och byt och bryt erfarenheter med fäbodbrukare och fäbodentusiaster, myndigheter!

 

Fäbodriksdagen 2014, 20-21 september.
Genomfördes i Mållångstad, Ovanåkers kommun av Gävleborgs Fäbodförening i samarbete med Ovanåkers kommun, Länsstyrelsen Gävleborg och Studiefrämjandet.
På programmet bl.a. CBM om utmarksbetets påverkan, workshop, guidad bussrundtur. Och givetvis hade vi fäbodriksdagsförhandlingar och middag med underhållning!
Du kan se inbjudan och programförslaget i .pdf här!

Fäbodriksdagen 21-22 september 2013.
Genomfördes i Orsa, på Hembygdsgården i Orsa och Grunubergs Fäbod. Arrangerade gjorde Dalarnas Fäbodbrukarförening tillsammans med Orsa Byaråd.
Du kan ladda ner .pdf med Inbjudan  och programförslaget.

Fäbodriksdagen 22-23 september 2012.
arrangerades i Stöllet, Värmland, av Värmlands Säterbrukarförening, Studiefrämjandet och brukarna på Kårebolssätern. Programmet presenteras här! Och inbjudan kan du läsa här.
Arrangörernas tack till sponsorerna!

Fäbodriksdagen 2011
genomfördes på Skansen, Stockholm, 16-18 september. Programmet hittar du här!!
Fäbodriksdagen genomfördes som ett samarrangemang med alla fäbodföreningar, Dalarnas fäbodbrukarförening, Gävleborgs Fäbodförening, Värmlands säterbrukarförening och Föreningen Sveriges Fäbodbrukare.
Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroths invigningstal kan du läsa i .pdf format.
Välkomstanförande av FSFs ordförandePauline Palmcrantz
Gästande Norsk seterkultur har skrivit några rader om riksdagen i sitt medlemsblad Seterbrukaren, se sid 10-11.

Fäbodriksdagen 2010
genomfördes i Persåsen i västra Jämtland 24-26 september.
Årets fäbodriksdag, som arrangerades av Föreningen Sveriges Fäbodbrukare, hade fokus på information och kontakt med och mellan fäbodbrukare och fäbodföreningarnas medlemmar.
Inbjudan gick ut till samtliga av oss kända fäbodbrukare i landet samt till medlemmarna i Dalarnas fäbodbrukarförening, Gävleborgs Fäbodförening, Värmlands säterbrukarförening och Föreningen Sveriges Fäbodbrukare.

Fredagen ägnades åt en konferens där vi bl.a. fick bekanta oss med Yngve Rekdal från Norsk institutt for skog og landskap som pratade om ”Utmarksbete som resurs”. Länsstyrelsen i Jämtland presenterade projektet Rikare odlingslandskap. Vi pratade om mulbetesrätten och rovdjur.
Efter en härlig middag visades filmen om Sune Pettersson på Gåsbäckens fäbod. Ett klipp finns på YouTube

lördagen presenterades de olika fäbodföreningarna och vi diskuterade gemensamt hur fäbodrörelsen ska gå vidare för att göra våra stämmor hörda.
Täpp Lars Arnesson presenterade ett Turistprojekt inom Dalarnas Fäbodbrukarförening och konstaterade att varenda enskild fäbod är viktig för Sveriges identitet som ett land med fäbodar.
Vi diskuterade småjordbrukets villkor och framtid, djurskyddsfrågor och rovdjursfrågor. En genomgång och brainstorming kring rovdjurspolicy för Föreningen Sveriges Fäbodbrukare hann vi också med innan själva fäbodriksdagsförhandlingarna tog vid.
Fäbodriksdagen 2010 antog förslaget att 2011 års fäbodriksdag skall genomföras på Skansen som ett gemensamt arrangemang av alla fäbodföreningarna.

Söndagen
ägnades åt studiebesök på Östra Arådalen med guidning.
Därefter besökte vi Maja och Stina Karlsson i Långbodarna där vi serverades fäbodlunch och avslutade årets fäbodriksdag.

.

Fäbodriksdagar har hållits många år, på olika platser, med olika teman, av olika arrangörer. Det finns dokumentation från de flesta av dem. För närvarande kan vi presentera nedanstående rapporter:

Rapport från Fäbodriksdagen 2007 på Utmarksmuseet i Ransby, Värmland
Rapport från Fäbodriksdagen 2008 i Evertsberg, Älvdalen, Dalarna.
Rapport från Fäbodriksdagen 2009 i Åbyggeby, Ockelbo, Gästrikland.