20-09-27 En extra stämma genomförs med syfte att behandla förslag till nya stadgar, med tillhörande förslag till organisationsförändringar för FSF, nu uppe till andra beslut. Dessutom kommer att behandlas verksamhetsplan, budgetfrågor och motioner, allt sådant som enligt stämmobeslut blev uppskjutet från den ordinarie årsstämman i april som genomfördes som telefonmöte på grund av pandemin. Den extra årsstämman kommer att genomföras i Klövsjö söndagen den 27 september 2020, preliminärt kl 09.00 , i samband med den årliga Fäbodriksdagen. Observera möjligheten för medlemmar att inkomma med motioner till stämman senast 13 september. Formell kallelse är utskickad till medlemmarna. Utifrån vårt organisatörsansvar med tanke på pandemin så måste vi ha en anmälan om deltagande från medlemmarna i förväg.

Medlemmar i FSF har naturligtvis rätt att delta vid den extra stämman även om man inte är anmäld till och inte deltar vid de övriga Fäbodriksdagsaktiviteterna under helgen. Utifrån vårt organisatörsansvar med tanke på pandemin så måste vi alltså ha Er anmälan i förväg för detta deltagande. För den som önskar går det också att beställa förmiddagskaffe och lunch under söndagen till en kostnad om 150:- Meddela även detta deltagande per mejl till Carin Gisslén-Schönning eller telefon 070-398 37 83

Se föregående ordinarie årsstämman här.

Ännu inte medlem? Läs mera här