Årsstämma 2019

FSF ordinarie årsstämma 2019 genomfördes söndag 28 april kl 13 på Dala Wärdshus Hantverksbyn i Rättvik. Stämman samlade ett tjugotal representanter och stämman leddes av Joanna Stridh, kommunalråd i Rättvik.
I samband med stämman genomfördes också en särskild träff med företrädare för de fyra regionala fäbodföreningarna i landet där de gavs möjlighet att bekanta sig med den nya styrelseledningen i FSF.

Inledningsvis kl 13 höll Torbjörn Svenson från Källakademin en föredragning i ord och bild om ”Kallkällan och människan. Vård och skydd av skogs- och fäbodkällor”. Torbjörn har under sitt yrkesliv verkat som hydrogeolog vid SGU och har en gedigen erfarenhet av markvatten och grundvattenflöden och ett alldeles särskilt intresse för källor. Föredraget var mycket intressant och uppskattat och följdes av angelägna frågor och diskussioner.  

De sedvanliga stämmoförhandlingarna inleddes omkring kl 14.30

Inför årsstämman föreslagna kandidater valdes samtliga vid stämman och styrelsen har nu utökats till sammanlagt åtta personer. Ny ordförande är Kenneth Johansson, Falun. Ny sekreterare är Carin Gisslén-Schönning, Holmsveden. Övriga i styrelsen är Kristian Olofsson, Sälen, Dennis Olsson, Gävle, Olle Berglund, Edsbyn, Stefan Olander, Viksjöfors, John Arne Thyselius, Åsarna samt Victoria Johansson Törnqvist, Bjursås.  Se även vidare kontaktuppgifter till FSF samtliga förtroendevalda.

Vid stämman gjordes också ett särskilt uppmärksammande av Kelvin Ekeland och Lena Bergils, Norrbo, Hälsingland, med en hedersutmärkelse för förtjänstfulla insatser inom fäbodkultur, kulturlandskap, fäbodbruk och utmarksbruk. De tilldelades som de första personerna i förbundets historia ett gemensamt hedersmedlemskap i Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk.

Efter stämmans avslutning serverades kaffe och smörgås innan deltagarna skildes vid 16.30.