2020-05-25 I samarbete med Eldrimner kommer FSF under 2020-21 att genomföra sammanlagt fyra kortkurser för att sprida och utveckla kunskaper och färdigheter kring fäbodbruk, extensiv betesdrift med lantrasdjur samt mjölkproduktion och mjölkförädling. Syftet med denna kurssatsning är att öka och uppdatera kunskaperna och att särskilt puffa för hantverksmässig mjölkproduktion och mjölkförädling på traditionellt sätt. Varje kurs ska omfatta vardera 4 dagar. Kurserna är öppna för både aktiva fäbodbrukare, djurhållare med lantras, intresserad blivande företagare med eller ännu utan djur. Den första kursen kommer att starta på Krype fäbod, Söderhamns kommun 24- 26 juli. Kursen är dock öppen att söka för alla i landet så långt platserna räcker. Mer information om kursen, arrangörer, anmälan mm.

De följande tre kurserna kommer att genomföras i andra delar av fäbodområdet. Annonsering sker senare på bland annat denna hemsida och avsikten är att genomföra resterande kurser under det kommande året fram till hösten 2021.

2020-03-15 Även i år genomförs de uppskattade kurserna om fäbodbruk och djurhållning genom Hälsinglands utbildningsförbund vid Centrum för flexibelt lärande (CFL) i Söderhamn.

Det är en vuxengymnasial utbildning där studierna bedrivs på halvtid under 6-12 månader. Kursen består av två delar: en fäbodbruk- samt en djurhållningskurs på vardera 200 poäng (totalt 400 poäng). Möjlighet finns att välja kursdel på ett halvår eller båda (helår). Det blir fysiska träffar i Söderhamn en gång i månaden (fred-sönd). Undervisningen sker på Krype fäbodar samt vid Idfjärdsvallen och på lantgård i Flor Kvarn. I kursen ingår teori och praktiskt arbete på fäbodvallen och på lantgård. Möjlighet finns att under vissa perioder bo på vallen. Övrig tid ägnar du åt egna studier, praktik och praktiskt och teoretiskt arbete i ett eget projekt. Du behöver inga förkunskaper men gärna ett starkt intresse för djurhållning, mathantverk i olika former och lokalt hållbarhetsarbete. Kursen startar 17 maj. Ansökan ska helst lämnas före 15 april.

Ansökningsblankett och mer information hittar du på hemsidan för CFL eller ring kursansvarig, Anders Persson 072-715 57 82