Välkommen som medlem i
Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk.
En ideell förening öppen för alla som vill stödja och verka för föreningens ändamål…

Organisationen 
– bildades 2004,
– har de fyra regionala fäbodföreningarna i Värmland, Dalarna och Gävleborg som medlemmar,
– ska fungera som samlande organ för alla som har intresse av att bevara, främja och utveckla fäbodkultur och utmarksbete,
– ska verka som Fäbodrörelsens samlande röst,
– genomför vid behov medlemsmöten för information, diskussion och vägval i särskilda frågor,
– ska fungera som kontakt- och remissorgan gentemot myndigheter och andra parter såväl inom landet som internationellt,
– arbetar med intressebevakning och för fram fäbodbrukarnas synpunkter i många olika sammanhang,
– har förtroendevalda från hela det svenska fäbodområdet,
– genomför en årlig föreningsstämma på våren,
– har sin huvudsakliga informationsspridning via hemsidan www.fabod.nu

…tillsammans blir vi starkare och kan driva Fäbodbrukarnas, Fäbodägarnas, Fäbodkulturens och Fäbodbrukets intressefrågor bättre!

För medlemskap:
300:- som grundavgift per person, organisation eller företag. Eller
500:- per familj utan begränsning av antal personer i hushållet.
Sätt in den medlemsavgift som är lämplig för Er på bankgiro 5243-8538
Glöm inte att ange namn och adress, samt gärna eventuell mejladress för våra medlemskontakter.
Om det är trängt i meddelanderutan, eller om det gäller flera personer så meddela föreningen per mejl namn och adress, samt telefon och eventuella mejladresser för medlemskontakter.
Varje medlemskap – grundavgift eller familjeavgift  –  ger en röst vid föreningsstämman.

Föreningen Sveriges Fäbodbrukare
info(a)fabod.nu 

Eller ta en personlig kontakt med någon i styrelsen 

Välkomna!