Välkommen som medlem i
Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk.
En ideell förening öppen för alla som vill stödja och verka för föreningens ändamål…

Organisationen 
– bildades 2004,
– benämns i vardagslag Förbundet Svensk Fäbodkultur (FSF),
– har de fem regionala fäbodföreningarna i Värmland, Dalarna, Gävleborg och Jämtland-Härjedalen som medlemmar,
– ska fungera som samlande organ för alla som har intresse av att bevara, främja och utveckla fäbodkultur och utmarksbete samt annat tillhörande utmarksbruk,
– ska verka som Fäbodrörelsens samlande röst,
– genomför vid behov medlemsmöten för information, diskussion och vägval i särskilda frågor,
– ska fungera som kontakt- och remissorgan gentemot myndigheter och andra parter såväl inom landet som internationellt,
– arbetar med intressebevakning och för fram fäbodbrukarnas synpunkter i många olika sammanhang,
– har förtroendevalda från hela det svenska fäbodområdet,
– genomför en årlig föreningsstämma på våren,
– har sin huvudsakliga informationsspridning genom medlemsbrev, den egna tidningen samt via den egna hemsidan www.fabod.nu

…tillsammans blir vi starkare och kan driva Fäbodbrukarnas, Fäbodägarnas, Fäbodkulturens och Fäbodbrukets intressefrågor bättre!

För medlemskap:
300:- som grundavgift per person, organisation eller företag. Eller
500:- per familj utan begränsning av antal personer i hushållet.
Sätt in den medlemsavgift som är lämplig för Er på bankgiro 5243-8538
Glöm inte att ange namn och adress, samt gärna eventuell mejladress för våra medlemskontakter.
Om det är trångt i meddelanderutan, eller om det gäller flera personer så meddela föreningen per mejl namn och adress, samt telefon och eventuella mejladresser för medlemskontakter.
Varje medlemskap – grundavgift eller familjeavgift  –  ger en röst vid föreningsstämman.

Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk
info(a)fabod.nu
Eller ta en personlig kontakt med någon i styrelsen 

Välkomna!