Uppdaterad 2020-04-23

Kontakt och förtroendevalda 2020-2021 FÖRBUNDET SVENSK FÄBODKULTUR OCH UTMARKSBRUK

Fakturor och ekonomiärenden
Förbundet Svensk Fäbodkultur (FSF)
c/o Lena Åkerlind, Stärte 767
826 95 Trönödal
ekonomi(a)fabod.nu

Övriga ärenden – remisser, skrivelser, förfrågningar, information m m: 
Förbundet Svensk Fäbodkultur (FSF)
c/o Kenneth Johansson, Engelbrektsgatan 18 B, 1302
791 60 FALUN
info(a)fabod.nu

Styrelsen

Ordförande  Kenneth Johansson, Falun, 072-560 87 73
kenneth.johansson(a)fabod.nu

Sekreterare Carin Gisslén-Schönning, Holmsveden, 070-398 37 83
carin.gisslen-schonning(a)fabod.nu

Vice ordförande Olle Berglund, Edsbyn, 070-208 98 17
olle.berglund(a)fabod.nu

Svante Johansson, Ytterhogdal, 070-190 00 45
svante.johansson(a)fabod.nu

Victoria Johansson Törnqvist, Bjursås, 073-368 89 88
victoria.johansson.tornqvist(a)fabod.nu

Ingela Kåreskog, Stöllet, 070-570 07 58
ingela.kareskog(a)fabod.nu

Dennis Olsson, Gävle, 070-215 62 82
dennis.olsson(a)fabod.nu

John Arne Thyselius, Åsarna, 073-091 32 95
john.arne.thyselius(a)fabod.nu

Valberedning 

valberedning(a)fabod.nu
Anders Söderberg, Rättvik, 076-127 63 05
Nils Gustaf Bergqvist, Fåker, 070-247 12 71
Karl-Olof Sundeberg, Hede, 070-368 37 71
Karl-Erik Envall, Tallåsen, 070-347 59 21
Hans Johnsson, Torsby, 070-214 16 72, sammankallande
Kristian Olofsson, Sälen, 070-69 62 924
Suppleant i valberedningen
Inga-Lis Bromée, Klövsjö, 070-772 69 98

Revisorer

revisorer(a)fabod.nu
Inge Wikström, Yttermalung
Lotta Wiringe, Väse
Revisorsuppleant
Sven-Erik Johansson, Sälen