Category Archives: Aktiviteter

Dags att ansöka till Lars Trollås stiftelse

Nu är det dags att ansökan till Lars Trollsås stiftelse för fjällkons bevarande, ansökan stänger 28 februari.
Vi hoppas att du vill söka eller sprida informationen vidare!


Om stiftelsen:
Stiftelsens ändamål är att främja bevarandet av den svenska fjällkon. Härvid har stiftelsen att verka för ett hållbart och långsiktigt arbete för renrasig avel av både Svensk kullig boskap (SKB) som Svensk Fjällko. Avelsarbetet på kor för mjölk- såväl som köttproduktion, står i centrum. Stiftelsen förvaltas av Hushållningssällskapet i Jämtlands län. Årligen sker en utdelning av stiftelsen, med en stipendiesumma på 50 000 kr.

Mer information om ansökan hittar du här.

Mycket fäbodliv i senaste ”Biodiverse”

Senaste numret av CBM:s (Centrum för Biologisk Mångfalds) tidning Biodiverse har traditionell kunskap som tema och det är inte mindre än tre artiklar som behandlar fäbodbruket.
Här finns hela tidningen som pdf.
Men du kan också gå till deras hemsida och hitta fler intressanta artiklar och länkar.

Undantag för fäbodprodukter nu klubbat

Sedan tidigare har mjölk som förädlas till fäbodost lagrad längre än två månader, fäbodsmör och meseprodukter varit undantagna månatliga mjölkanalyser för totalantal bakterier och celltal efter en ansökan till Livsmedelsverket 2010. En ny ansökan lämnades in två år senare för de övriga fäbodprodukterna som ost yngre än två månader samt rörost och småost. Det är nu denna ansökan, som tio år senare, blivit beviljad men bättre sent än aldrig konstaterar en nöjd Birgitta Sundin som är branschansvarig för mejeri på Eldrimner. Ändringarna i lagstiftningen innebär att fäbodbrukarna kan sälja samtliga produkter direkt på sina fäbodar.

Ändring i nationell lagstiftning om tillverkning av mjölkprodukter på fäbodar (livsmedelsverket.se)

Nummer 4 av årets tidning

Nu är den här! Årets sista nummer av vår tidning. Vi läser och glädjs åt vad mycket som händer i fäbodvärlden och får samtidigt ny intressant kunskap.
Vill du också få fyra nummer per år, kom med som medlem.
Betala 300 kr/500 kr för familjemedlemskap till bankgiro 5243-8538 eller swisha 123 10 92 022.

Getostkurser via Eldrimner

Visst behövs det mer getost och fler getostmejerister? Eldrimner har skräddarsytt två kurser med erfarna getostmejerister som lärare och där de delar med sig av sina kunskaper om ost, mese och getter. Du kan välja att gå den ena eller den andra kursen eller bägge.

Kanske vill du utöka ditt ostsortiment eller är intresserad av att starta med getter och getostproduktion och vill lära dig konsten att göra både ost och mese. Oavsett är du varmt välkommen!

Läs  mer här:
Specialkurs Lagrad och färsk syrad ost på getmjölk med Boel Dahlberg (eldrimner.com)

Specialkurs Källarlagrad getost, Vit Caprin och getmesese (eldrimner.com)

Sök stöd för Skogens miljövärden

Runt våra fäbodar finns många värdefulla natur- och kulturvärden. På fäbodriksdagen i Älvdalen fick vi lära oss om vilka det går att söka pengar för hos Skogsstyrelsen.
Nuvarande bidrag måste sökas senast 31 december. Så gå in på www.skogsstyrelsen.se/aga-skog/, välj ”Hitta snabbt” och sen ”Sök stöd och bidrag” för att se om det finns något bidrag du kan söka för just din natur- och kulturmiljö.
Ett tips är att fråga efter kostnadsfri rådgivning av en skogskonsulent. Då får du ett s k rådgivningskvitto som underlättar för dej i ansökan.
Här finns även en liten lathund för hur du går till väga.

Ökade möjligheter till slakt på gård

Nu har Livsmedelsverket (SLV) öppnat för ansökan om att få slakta hemma på gården, vilket vi tidigare skrivit om i tidningen att det var på gång.
Livsmedelsverkets hemsida finns utförlig information och regelverk.
Även på Eldrimners hemsida finns information om vad som gäller.

Info om arbetet med traditionell kunskap och sedvanebruk (16/11)

Sametinget bjuder in dig till lanseringen av ett nytt kunskapshöjande material som ska bidra till Sveriges genomförande av artiklarna 8j och 10c i FN:s konvention om biologisk mångfald (CBD). Medverkan av Miljödepartementet, Naturvårdsverket och SLU Centrum för biologisk mångfald

Lokal och traditionell kunskap om biologisk mångfald och hållbart sedvanebruk – Sveriges arbete nu och framåt

Tid: Onsdag 16 november, kl.10.00 – 11.00

Information digitalt via Zoom. Möteslänk finns i bifogad inbjudan i PDF.

Se även tidigare information om detta arbete och programrådet för traditionell kunskap (2022-04-01)

Medlemsträff i Dalarnas Fäbodbrukarförening 22/11

2022-11-22 Dags för medlemsträff för Dalarnas fäbodbrukarförening

Visst är det dags att ”sparka” igång föreningen igen! Är du ny inom fäbodvärlden, intresserad, vill lära dig mer eller mångårig fäbodbrukare så är du välkommen! Alla medlemmar är välkomna till en träff den 22 november 2022 kl. 18-21. Vi träffas på Stiftsgården (Kyrkvägen 2) i Rättvik. Läs mera här

Inbjudan träffar: Livsmedel och bete från fäboden (X län)

Kan mer betade marker och skogar påverka vår livsmedelsförsörjning och gynna den biologiska mångfalden? Hur ser livsmedelsproducenterna på fäbodbete?
Vi diskuterar mervärden för både kött- och mejeriprodukter från fäboden under två träffar i Gävleborgs län den 3 och 21 november. Du som har fäbod idag, funderar på ny verksamhet inom fäbodbruk eller intresserad av frågorna i allmänhet välkomnas att delta på våra träffar.
Se hela inbjudan med information om anmälan här.

Se även vidare mer information på GFF webbsida här

Remissvar nationell plan för björn, järv, varg och lo

Förbundet har lämnat ett remissvar till regeringskansliet angående den nationella planen för björn, järv, varg och lo.
Läs det på vår sida ”Viltförvaltning”.

Peter Helander, Mora, ny ordförande i FSF

Vid fäbodmötet i Älvdalen den 24 september behandlades ett från vårens ordinarie årsstämma delegerat ärende om val av ny ordförande för Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk. I närvaro av 35 medlemmar beslutades nu enhälligt att välja Peter Helander till ny ordförande för FSF. Peter kommer närmast från en förtroenderoll som riksdagsledamot. Från Förbundet hälsar vi Peter varmt välkommen till ett intressant och viktigt arbete för fäbodbruket och fäbodkulturen i vårt land. Se även artikel i Mora Tidning 2022-09-27

”Kampen om utmarka” NBS konferens 23-24 nov

Norsk Bonde- och småbrukarlag (NBS) inbjuder genom sitt utmarksutvalg till en konferens på detta tema för att informera och diskutera förutsättningar, aktuella problemställningar och framtida möjligheter för den traditionella betesdriften med frigående djur, och vilken roll utmarkerna ska ha för framtidens livsmedelsförsörjning.

Regjeringsplattforma slår fast at sjølvforsyninga av mat skal aukast til femti prosent. Det er eit djervt mål som det snautt er mogleg å nå utan ein vesentleg auka bruk av beiteressursane. Men korleis er dette mogleg når så mange aktørar konkurrerer om areala? Eller er det ikkje konkurranse? Kan betre planprosessar skape rom for alle? Eller må styresmaktene prioritere arealbruken på ein langt strengare måte i framtida?

Läs mera här (2022-11-23/24)

”Mulbete förr och nu”. Info om betesbruk och betesdrift

2022-10-07 Projektet ”Mulbete förr och nu”. Som en utveckling av engagemanget och diskussionerna bland fäbod- och betesbrukare i Jämtland kring betesrättigheter och praktiska frågor kring betesbruk och betesdrift har det tagits initiativ till ett projekt i Jämtland för att närmare belysa och informera kring dessa frågor. Länsstyrelsen i Jämtland finansierar projektarbetet och Jämtland Härjedalen Fäbodförening är delaktig som en samverkande part. Läs mera här (2022-10-07)

Eldrimners pilotprojekt ”Obehandlad dryckesmjölk”

Eldrimner driver våren 2022 till våren 2023 ett projekt där de tillsammans med fem gårdar undersöker och testar metoder för framställning av säker obehandlad (opastöriserad) mjölk. För utbildningsinsatser, handledning och kompetens inom området svarar veterinär Anna Catharina Berge. Hon har lång erfarenhet från USA och Europa där hon arbetat med att utbilda både producenter och konsumenter. Tillsammans med forskaren Ton Baars har hon medverkat i olika studier på ”raw milk”. Birgitta Sundin, Branschansvarig mejeri på Eldrimner är projektledare.

Läs mer på Eldrimners hemsida

Här kan du även se Birgitta Sundins bildspelspresentation som hon framförde på Fäbodriksdagen i Älvdalen 23-25/9 2022.

Vill regeringen lägga ner fäbodbruket?

Vill verkligen regeringen och dess myndigheter lägga ner det svenska fäbodbruket?


Istället för att underlätta för naturbete i fäbodbruket, som är ett svenskt kulturarv och som gynnar
den biologiska mångfalden, har regeringen och dess myndigheter beslutat om regelverk som gör att
fäbodbrukare lägger ner sin verksamhet. Varje regering kan genom sina regleringsbrev styra sina
myndigheter och nu har en ny regering en chans att hjälpa istället för att stjälpa. Vid Fäbodriksdagen i Älvdalen antogs ett uttalande i saken. Ta del av uttalandet här. Det finns mera att läsa om dokumentationen från Fäbodriksdagen i Älvdalen här.

Ge fäbodbruket status som ursprunglig kultur och näring!

Vid Fäbodriksdagen antogs ett förslag att Fäbodbrukarna ska verka för att få status och legitimitet för fäbodbruket som ursprunglig agrar kultur och näring. Frågan skickas vidare till FSF. Ta del av det antagna förslaget här. Det finns mera att läsa om dokumentationen från Fäbodriksdagen här.

Fäbodriksdagen 2022 i Älvdalen 23-25 september

Fäbodriksdagen i Älvdalen genomfördes programenligt med ett sjutttiotal deltagare. Bland dessa också en liten delegation från Norge, ordförar och ledamot i Norsk Seterkultur samt ytterligare två medverkande i vår gemensamma UNESCO-ansökan. Det var regn och rusk under de två första dagarna, men aktiviteterna var då förlagda inomhus. Söndagen välsignas med uppehållsväder och någon solglimt vid intressanta besök på Hedbodarna och Brindberg samt under det avslutande kulturevenemanget med vallmusik.

En samlad dokumentation och redovisning från Fäbodriksdagen läggs ut på hemsidan. Ta del av detta via följande länk med mera information om Fäbodriksdagen i Älvdalen och om tidigare Fäbodriksdagar.

Nu finns det lokalproducerat Fäbodbeteskött

Det finns ju ännu kvar i Sverige en liten grupp kämpande fäbodbrukare och djurhållare med traditionell betesdrift i de svenska fäbodområdena. De svarar för en lokal produktion av mjölk och kött baserat på det fina naturbetet i skog och fjäll.

En mindre andel av fäbodbrukarna bedriver traditionell mjölkproduktion på sommarbetet och även ett antal som förädlar mjölken till ost, smör och mese. Sommartid kan man besöka ett antal fäbodar och produkter finns också att tillgå på en del fäbodar under fäbodtiden. Flera av dessa finns tillgängliga sommartid via vår förmedling av kontakter med fäbodar att besöka. Läs mera här

Under hösten kommer den säsongsvisa utgallringen av slaktdjur och det blir då köttet det handlar om. Vi förmedlar här kontakten med några brukare som nu erbjuder lokalproducerat Fäbodbeteskött. Läs mera om det här

Och för att vara tydlig med det nya – nu är det alltså så att fäbodbrukarna inte längre är utestängda från att använda ordet fäbod i namnet på sina produkter. Jättebra! Läs mera om det här

Ordet Fäbod är nu varumärkesskyddat av FSF

Läs mera om vårt arbete med varumärkesfrågan här