Ny folder 2021 om Fäbodbruk med mul- och klövbete

Mångbruk i skogen. En bildspelspresentation vid deltagande i seminarium 11 mars 2020 i Umeå, anordnat av Näringsdepartementet i samarbete med Skogsstyrelsen.

Medlemsrekryteringskort 2020

På väg mot framtiden – Det svenska fäbodbruket : ett levande kulturarv och ett brukningssätt för framtiden. Hållbart, resurssnålt och miljövänligt. Folder 2019.

Information om fäbodbruk och fäbodkultur på webbplatsen Alternativ.nu, läs mera här

Julkort från styrelsen 2019

Kursplan för studiecirkel genom Studieförbundet Vuxenskolan med utgångspunkt i boken Fäboden – Naturen, kulturen och kulturlandskapet av Tunón & Bele, 2019, CBM:s skriftserie 109. SLU Centrum för biologisk mångfald, Uppsala