Övrigt informationsmaterial

På väg mot framtiden – Det svenska fäbodbruket : ett levande kulturarv och ett brukningssätt för framtiden. Hållbart och resurssnålt med de nationella miljömålen i sikte. Folder 2022.

Fäbodbruk med mul- och klövbete. Folder 2021.

Mångbruk i skogen. En bildspelspresentation vid deltagande i seminarium 11 mars 2020 i Umeå, anordnat av Näringsdepartementet i samarbete med Skogsstyrelsen.

Medlemsrekryteringskort 2020

Kursplan för studiecirkel genom Studieförbundet Vuxenskolan med utgångspunkt i boken Fäboden – Naturen, kulturen och kulturlandskapet av Tunón & Bele, 2019, CBM:s skriftserie 109. SLU Centrum för biologisk mångfald, Uppsala

Julkort från styrelsen 2019

Information om fäbodbruk och fäbodkultur på webbplatsen Alternativ.nu, läs mera här