Tankarna på att nominera det nordiska fäbodväsendet som immateriellt kulturarv har funnits länge i förbundet. Men först år 2021 har resan på allvar kunnat starta. En projektgrupp tillsattes 2020 och har tillsammans arbetat fram ett förslag till Institutet för språk och folkminnen (Isof) gällande en nominering av nordiskt fäbodbruk till UNESCO’s lista över representativa immateriella kulturarv.

21-10-19 Yttrande från Isof till Kulturdepartementet angående förslag gällande Sveriges nomineringar till listor och register i anslutning till Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet

21-05-09 Artikel i DT: De vill göra fäbodbruket till världsarv: ”Det finns mycket att lära”

21-05-01 Pressmeddelande: Nu tar vi upp kampen tillsammans med Norge och påbörjar resan till att bli immateriellt kulturarv på Unescos världsarvslista.