HemAktiviteterSJV:s nya föreskrifter angående djurhälsa