Kortfattade noteringar om jordbruk och boskapsskötsel i JH under förhistorisk tid. Ur boken Arkeologi i fjäll, skog och bygd (1989), referensupgifter.

En beskrivning över fäbodar i Funäsdalen m fl skifteslag i västra Härjedalen fram till storskiftet 1899-1900, med noteringar om äldre tiders brukande, m m.

För att ta del av grundläggande fakta om den tidiga invandringshistoriken även i norra delarna av Skandinavien samt introduktionen av jordbruk och boskapsskötsel redan under förhistorisk tid – läs mera på vår sida om ”Fäbodbruk och fäbodkultur genom tiderna