Årsstämma 2015

                                        Fäbodbrukarna i Skattungbyn

I strålande vårväder sökte sig ett tjugotal fäbodbrukare och intresserade till Skattungbyns bystuga för att delta vid årsstämman för Föreningen Sveriges Fäbodbrukare lördagen den 14 mars.

Inledningsvis visades bilder och berättade Anders Johansson från Mora Folkhögskola om ”Skattungkursen” – Kurs i omställning och självhushållning som för 37:e året lär 20 elever allt från köksodling och vedhuggning till vadmalsväv och samverkan. Se vidare elevernas blogg från kursens olika aktiviteter under läroåret.

Vidare deltog Tove Ortman som är engagerad i Fältbiologernas Jordbruksnätverk. Tove berättade om projektet ”Grönt Spadtag” som handlar om praktik på fäbod.  Tove berättade också om sitt kandidatarbete om svenska lantrasdjur som student vid SLU. Hon söker nu kontakt med djurhållare som har lantrasdjur, gärna i mjölkproduktion, för att intervjua under några veckor i vår, för att lära mera om hållande av lantrasdjur.

Frida Turander kunde tyvärr inte medverka personligen, men vi tog del av hennes finstämda kortfilm om ”Det svenska fäbodbruket”   Frida har även skapat den tänkvärda filmen ”Vem saknar…?” som ger än större perspektiv på allas vårt gemensamma ansvar för jorden, framtiden och mänskligheten.

De följande årsmötesförhandlingarna leddes av f  fäbodbrukaren Olof Sjeldrup, Skattungbyn. Tidigare ordförande sedan 2009, Pauline Palmcrantz, Siljansnäs, hade avböjt omval men kvarstår i styrelsen. Till ny ordförande valdes Kristian Olofsson, Sälen.Ny vice ordförande Stefan Olander, Viksjöfors.Omval  2 år av Anna Lena Erstadius, Norberg och nyval på två år av Dennis Olsson, Gävle. Kvarstående övriga styrelseledamöter är Hans Samuelsson, Åsarna samt Hans Johnsson, Torsby. Dessutom tillkommer tre ledamöter som senare utses av de tre lokala fäbodföreningarna i Dalarna, Gävleborg och Värmland.

Vid stämman fördes en intressant och konstruktiv diskussion kring föreningens framtid och utveckling samt ambitionsnivån i föreningens verksamhet. Bland annat berördes den utsatta och ansträngda situationen för landets fäbodbrukare med anledning av rovdjurspolitiken, och det konstaterades att dessa frågor tar förhållandevis mycket tid och kraft i föreniningsarbetet. Styrelsen fick stämmans godkännande och uppdraget att fortsätta sitt långsiktiga arbete på den inslagna vägen.